Way of Council

Akreditace MŠMT : MSMT-7200/2017-2-302

Cílem tohoto kurzu je pomoci pedagogům nastartovat dobré komunikační a participační procesy v jejich pedagogických sborech. Skutečně ovlivnit postoje učitelů ke kolaborativnímu, participativnímu přístupu v učitelském kolektivu.

Cílem je také pomoci začít aktivně spolupracovat a naučit je využívat potenciál znalostí a dovedností všech jednotlivců v učitelském sboru. Dále rozšíření dovedností a znalostí v oblastech jako: učení skrze reflexi, zpětná vazba, komunikace – konflikt, konflikt management, profesionální zranitelnost, žádost o pomoc, techniky Council, Balintovská skupina, skupinová supervize.

Tento kurz reaguje zejména na nevyřčenou, ale zjevnou potřebu učitelů využívat a maximálně těžit z kolegiality, znalostí ostatních. Potřebu umět si říci o pomoc , podporu a konzultaci a to jak v malé skupince tak v celém sboru. Pomoci zažít že to má smysl.

Cílem tohoto kurzu je rozšířit znalosti, dovednosti a postoje učitelů o teorii a sebezkušenost v programu. Tématem bloku je: Teorie sdílení v kruhu, aplikovaný rozměr pro školní práci, dimenzování reflektivního procesu v učení s dětmi, nastavení pro účinný reflektivní učební proces, teorie a sebezkušenost ukázka párové konzultace, fokusní skupiny, Supervize, Balintovské skupiny, metoda Councilu – prožitkové (hlubší) zaměření a jeho aplikace.

Aplikované metody:

prezentace, diskuse, sebezkušenost, kazuistická skupinová a duální práce, zážitková pedagogika.

Kurz je 12 hodinový, ale jeho délku lze přizpůsobit vašim potřebám.

Místo konání:

Prostory objednatele nebo pracoviště DO SVĚTA z.s.


Cena kurzu:

18.000 Kč


Odborný garant a kontaktní osoba:

Mgr. Štefan Schwarc, 607 652 862, stefan@dosveta.org

PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE IHNED ZDE: přihláška

Leták ke stažení: