Výjezd učitelského týmu

Dojednáme to, kontaktujte nás !

Garant programu: Mgr. Štefan Schwarc +420 607 652 862/ dosveta@dosveta.org

Rozsah zakázky je dojednán individuálně s vedením školy.

NENECHTE TO NA PŘÍPRAVNÝ TÝDEN! Pojeďte dokud je to čerstvé !!!

Jak a kam se vlastně v září učitel vrátí? Co přesně se po něm chce?

Domluvme si pracovně-relaxační výjezd s celým sborem nebo jeho částí. V něm nabízíme:

 1. výjezdní, pracovní setkání, facilitaci a organizaci pracovních bloků
 2. individuální šití na míru s vašimi cíli
 3. zážitkovou pedagogiku, znovunapojení, sounáležitost
 4. zábavně relaxační aktivity


Např. tato volitelná témata a části:

 • propojení, kolegialita, sounáležitost a skupinu posilující aktivity s využitím zážitkové pedagogiky
 • znovu propojení a naladění sboru
 • analýza a sdílení prožitého - novinky překvapení, přemýšlení, potěšení, inpirace
 • práce s dopady, s cíli, plány a postupy pro dobrý start
 • plánování výuky a organizace třídních schůzek
 • práce s náročným případem
 • organizace vnitřního klidu, rozšíření psychohygienických návyků a práce s tvořivostí
 • bilancování a sdílení prožitého, definice náročných míst ve škole, potřeby a příležitosti.
 • ukázka práce formou třídnických hodin
 • Well-being a openspace
 • ŠVP - "rozebrat a promazat"
 • a nebo můžete čas využít některým s témat, která nabízíme jako akreditovaná školení DVPP: ZDE

!!! ŠAblony !!!

využijte našich akreditovaných školení v rámci vámi realizovaných šablon !!!

!!! Nebo žádejte finance na potřeby vašich pedagogů po karanténě u svých zřizovatelů !!!