Novinky v prevenci

V souvislosti s karanténou jsme pro vás na míru ušili preventivní programy, které nejen, že jsou standardní prevencí rizikového chování, ale také po dlouhé sociální izolaci dětí a dlouhém přerušení kontaktu se školním prostředím, nabízí upravená témata pro potřeby dětí, učitelů a rodičů.

CESTA HRDINY JAKO PREVENCE

Program nabízí symbol hrdinského příběhu jako nástroj prevence rizikového chování a podporuje zdravé sebevědomí žáka a třídní klima. Reaguje na aktuální situaci, ve které se řada žáků mohla setkat s náročnou situací, komplikacemi (nejen) v domácím prostředí a nabízí nástroj na jejich úspěšné zvládnutí i do budoucna.


Cíle programu:- žák zná koncept Cesta hrdiny a dokáže v něm najít paralelu ze svého života- žák má pojmenován svůj osobní akční plán - hrdinskou cestu- žák vnímá rozvojový potenciál náročných životních událostí- žák vnímá své spolužáky jako nedílnou součást své hrdinské cesty

TRIKY MÉDIÍ II.

V době "korony" proběhlo v médiích velké množství informací. Jsou všechny založené na pravdě? Jak mají děti poznat informační zkreslení a politické manipulace? Nabízíme nadstavbový program TRIKY MÉDIÍ s výběrem ukázek dezinformací z doby "KORONY". Program nemá za cíl nabízet nějaký směr, či "objektivní pravdu", pouze učí kritické práci s informací.


Cíle programu: Aktuálním stavem nadstavbový program všeobecné primární prevence účastníky provede světem médií a umožní interaktivní formou účastníkům poznat, jaké triky masová média používají v souvislosti s předáváním informací. Právě informace může mít několik stran mince, a tak program účastníkům nabídne naučit se na základě několika principů svobodně a kriticky informaci analyzovat. Informace přicházejí ze všech stran, a proto právě v této době platí nejvíce heslo „důvěřuj, ale prověřuj“.

UČÍM SE, JAK SE UČIT

Program reaguje na rozdíly ve znalostech žáků, které během několikaměsíčního vzdělávání "na dálku" vznikly. Otevírá témata učebních stylů a nastavení prostředí, ve kterém se žák může učit efektivně. Pomáhá žákovi s návratem do běžného školního režimu a třídnímu učiteli s orientací v individuálním přístupu k žákovi.


Cíle programu:- žák má pojmenované rušivé a podpůrné vlivy na učení se- žák dokáže popsat ideální nastavení svého prostoru pro učení se- žák zná svůj učební styl a dokáže jej využívat- žák zná nástroje, jak podpořit své spolužáky v učení

Pro koho: II. stupeň ZŠ

Garant: Josef Hruška / e-mail: hruska@dosveta.org

Cena: 1250,-Kč/hodina (v případě využití naší dotace 50Kč/za žáka)

Rozsah: 4 vyučovací hodiny

!!! žádejte u svých zřizovatelů finance na prevenci po koronavirové karanténě !!!