"250"

„250“ Pokročilý preventivní pracovník - Studium k výkonu specializovaných činností (Metodik PPRCH)

Akreditace: MSMT-13784/2021-2-441

Zveme Vás na 250 hodinový akreditovaný kurz pro pedagogické pracovníky zaměřený na praxi a metody, zejména pro školní metodiky prevence a lektory primární prevence, který si klade za cíl vzdělat cílovou skupinu na „pokročilou“ úroveň z oblasti primární prevence rizikového chování. Kurz je koncipován jako prakticko-metodologický.Kurz je zaměřen na:

 • potřeby školního metodika prevence, lektora prevence v NNO

 • používání a aplikaci moderních metod v prevenci

 • sebezkušenost

 • práci se skupinovou dynamikou

 • rozšíření škály pracovních nástrojů a metod

 • praktické nacvičování metod a technik, včetně tvorby a aplikace vlastních preventivních aktivit

 • posílení prezentační a komunikační výbavy pedagoga

 • kurz může sloužit jako osobní rozvoj a inspirace pro tvořivou práci běžnému učiteli

Z kurzu si odnesete:

 • sbírku autorských básní účastnické skupiny

 • krizový plán vaší školy

 • zásobník aktivit, technik, her

 • zpětnou vazbu na vaše programy prevence

 • pomůcku ke čtení skupinové dynamiky

 • desky na poznámky a flashdisk na materiály od lektorů

 • aktuální informace o tématech rizikového chování

 • kontakty na odborníky a síť služeb

 • osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu

Podívejte se na REFERENCE absolventů.

ANOTACE:

Jedná se o 250 hodinový na praxi a metody zaměřený kurz, který si klade za cíl vzdělat cílovou skupinu na „pokročilou“ úroveň v oblasti primární prevence rizikového chování. Součástí kurzu je sebezkušenostní část v rozsahu 105 hodin. Součástí kurzu jsou 2 třídenní výjezdová setkání.

Kurz je dvouletý a jeho absolventi studium završí písemnou a ústní závěrečnou zkouškou. Výstupem z kurzu bude osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího kurzu pro metodiky prevence dle zákonných norem daných:

1) vyhláškou č. 317/2005 §9 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků včetně podmínek dle Standardů pro udělování akreditací DVPP, bod 6c) Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů,

2) §9a zákona 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů a podle §9a zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících,

3) podmínkami definovanými Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování a příslušný Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v PPRCH ve školství tj. třetí kvalifikační stupeň „pokročilá úroveň – pokročilý preventivní pracovník“

Stručný sylabus ke stažení zde >>.

CÍLOVÁ SKUPINA:

Školní metodici prevence, lektoři prevence, pracovníci NNO a školských zařízení (lektor prevence, pedagog, výchovný pracovník, pracovník s mládeží, pracovník nízkoprahového zařízení pro děti a mládež), kteří pracují na poli primární prevence RCH.

MÍSTO KONÁNÍ:

Strakonice (prostory DO SVĚTA z.s.), seminární a vzdělávací prostory zařízení na území jižních Čech, ubytovací a vzdělávací střediska vybraná pro potřeby kurzu a osobní potřeby účastníků, odpovídající vyhovujícím poměrem ceny, kvality a nabízených služeb.

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ:

Kurz organizačně zajišťují pracovníci DO SVĚTA z.s.. Vedení jednotlivých bloků zajišťují také externí školitelé, kteří jsou do kurzu zváni pro svoji odbornost a praktickou zkušenost v dané oblasti.

Odborný garant: Mgr. Štefan Schwarc, 607 652 862, dosveta@dosveta.org

Kontaktní osoba: Josef Hruška, 725 373 864, hruska@dosveta.org

Více informací o týmu zde: tým DO SVĚTA

KURZOVNÉ:

19.990 Kč (cca 80Kč za 1 hod.)

Kurzovné lze po dohodě rozdělit do splátek, do ceny není zahrnuto cestovné, ubytování a strava účastníků.

Stornopoplatky při zrušení účasti:

40 - 15 dní před zahájením - 20% kurzovného

14 - 4 dny před zahájením - 50% kurzovného

Do 3 dnů před zahájením kurzovné nevracíme.

Kurz je akreditovaný jako DVPP MŠMT pod názvem: "Studium výkonu specializovaných činností - metodik prevence" a pod č.j.: MSMT- 15635/2018-2-454

PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE IHNED: přejít na přihlášku

Aktuální letáčky s informacemi si můžete stáhnout zde:

Termíny setkání skupiny 2022:

1. setkání: 30. září - 1. října

2. setkání: 4. - 5. listopadu

3. setkání: 25. - 26. listopadu

4. setkání: 9. - 10. prosince

5. setkání: 13. - 14. ledna 2023

6. setkání: 10. - 11. února
7. setkání: 17. - 19. března (víkend)
8. setkání: 14. - 15. dubna
9. setkání: 12. - 13. května
10. setkání: 9. - 10. června
11. setkání: 15. - 16. září
12. setkání: 13. - 14. října