"250"

„250“ Pokročilý preventivní pracovník - Studium k výkonu specializovaných činností (Metodik PPRCH)

Akreditace: MSMT-13784/2021-2-441

Zveme Vás na 250 hodinový akreditovaný kurz pro pedagogické pracovníky zaměřený na praxi a metody, zejména pro školní metodiky prevence a lektory primární prevence, který si klade za cíl vzdělat cílovou skupinu na „pokročilou“ úroveň z oblasti primární prevence rizikového chování. Kurz je koncipován jako prakticko-metodologický.Kurz je zaměřen na:

Z kurzu si odnesete:

Podívejte se na REFERENCE absolventů.

ANOTACE:

Jedná se o 250 hodinový na praxi a metody zaměřený kurz, který si klade za cíl vzdělat cílovou skupinu na „pokročilou“ úroveň v oblasti primární prevence rizikového chování. Součástí kurzu je sebezkušenostní část v rozsahu 105 hodin. Součástí kurzu jsou 2 třídenní výjezdová setkání.

Kurz je dvouletý a jeho absolventi studium završí písemnou a ústní závěrečnou zkouškou. Výstupem z kurzu bude osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího kurzu pro metodiky prevence dle zákonných norem daných:

1) vyhláškou č. 317/2005 §9 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků včetně podmínek dle Standardů pro udělování akreditací DVPP, bod 6c) Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů,

2) §9a zákona 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů a podle §9a zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, 

3) podmínkami definovanými Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování a příslušný Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v PPRCH ve školství tj. třetí kvalifikační stupeň „pokročilá úroveň – pokročilý preventivní pracovník“

Stručný sylabus ke stažení zde >>.

CÍLOVÁ SKUPINA:

Školní metodici prevence, lektoři prevence, pracovníci NNO a školských zařízení (lektor prevence, pedagog, výchovný pracovník, pracovník s mládeží, pracovník nízkoprahového zařízení pro děti a mládež), kteří pracují na poli primární prevence RCH.

MÍSTO KONÁNÍ:

Strakonice (prostory DO SVĚTA z.s.), seminární a vzdělávací prostory zařízení na území jižních Čech, ubytovací a vzdělávací střediska vybraná pro potřeby kurzu a osobní potřeby účastníků, odpovídající vyhovujícím poměrem ceny, kvality a nabízených služeb.

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ:

Kurz organizačně zajišťuje stabilní lektorská dvojice DO SVĚTA. Vedení jednotlivých bloků zajišťují také externí školitelé, kteří jsou do kurzu zváni pro svoji odbornost a praktickou zkušenost v dané oblasti. 

Odborný garant: Mgr. Štefan Schwarc, 607 652 862, dosveta@dosveta.org

Kontaktní osoba: Josef Hruška, 725 373 864, hruska@dosveta.org

Více informací o týmu zde: tým DO SVĚTA

KURZOVNÉ: 

22.500 Kč (cca 90Kč/h.)  

Kurzovné lze po dohodě rozdělit do splátek, do ceny není zahrnuto cestovné, ubytování a strava účastníků.

Stornopoplatky při zrušení účasti:

40 - 15 dní před zahájením - 20% kurzovného

14 - 4 dny před zahájením - 50% kurzovného

Do 3 dnů před zahájením kurzovné nevracíme.

Kurz je akreditovaný jako DVPP MŠMT pod názvem: "Studium výkonu specializovaných činností - metodik prevence" a pod č.j.: MSMT-13784/2021-2-441

PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE IHNED: přejít na přihlášku 

Termíny setkání skupiny 2023:

1. setkání: 20. - 22. října (víkend)
2. setkání: 10. - 11. listopadu
3. setkání: 8.  - 9. prosince
4. setkání: 5. - 6. ledna 2024
5. setkání: 9. - 10. února
6. setkání: 7. - 9. března (2 noci)
7. setkání: 12. - 13. dubna
8. setkání: 17. - 18. května
9. setkání: 14. - 15. června
10. setkání: 13. - 14. září
11. setkání:  18. - 19. října
12. setkání: 15. - 16. listopadu

Termíny setkání skupiny 2024:

1. setkání: 10. - 12. října (2 noci)
2. setkání: 1. - 2. listopadu
3. setkání: 6.  - 7. prosince
4. setkání: 10. - 11. ledna 2025
5. setkání: 14. - 15. února

Další termíny připravujeme.