Máme nový web

klikni na link níže

Dvouletý sebezkušenostní výcvikový kurz v terapii zážitkem

Akreditace MŠMT : MSMT- 1093/2020-4-402020-2022


termín zahájení 6.-13.6 2021


otevřeno přihlašování

" Mužové, jste nám nyní prioritou "


Výcvik je zaměřený na oblast zážitku, psychoterapii a osobnostní rozvoj. Probíhá ve 2 letech, v 8 setkáních a 381 přímých hodinách a dalších minimálně 42 hodinách z období mezi setkáními. Obsahuje jak část sebezkušenostní, tak teoretickou a tréninkovou. Cílem je Prožít a Naučit se v této metodě pracovat. Výcvik rozvíjí kompetence účastníků (znalosti, postoje, dovednosti) v oblasti zážitkové pedagogiky, psychoterapie a osobnostního rozvoje.

Program je unikátním spojením psychoterapeutické práce a práce v zážitkové pedagogice. Rozvíjí tělo, mysl i ducha účastníka, a uvádí v soulad jeho bio-psycho-socio-spirituální složku. Půjdeme hlouběji, než je běžné v rámci tzv. zážitkových kurzů.

Sebezkušenostní část je vedena metodami zážitkové pedagogiky, s využitím rozvojově orientované reflexe v terapeuticky vedených skupinách.

Teoretická a tréninková část je zaměřena na rozvoj znalostí, a dovedností v oblasti zážitkové pedagogiky, zážitkové terapie a konstruktivisticky na řešení zaměřené strategické terapie. Během tréninku bude důraz kladen na přenos do vlastní praxe. Frekventanti budou vytvářet pracovní tréningové skupiny a budou samostatně reflektovat jednotlivá setkání a proces rozvoje.

Komu je výcvik určen:

  • psychoterapeutům, psychologům, pedagogům, vychovatelům, mentorům, koučům, lektorům zážitkové pedagogiky, sociálním pracovníkům

  • studentům s aspirací na některou ze zmíněných profesí

  • vedoucím skupin či jednotlivcům v léčebných a rozvojových skupinách

  • lidem se zájmem o osobnostní rozvoj

Minimální věk je stanoven na 24 let. Výcviková skupina nebude větší než 16 lidí.

Co se naučím a získám:

  • Nové pohledy a inspiraci pro vlastní osobnostní růst

  • Metodiku jak pracovat se zážitkovými principy v rámci terapeutické pedagogické i sociální praxe

  • Nástroje pro skupinovou a individuální praxi

  • Osvědčení o absolvování akreditovaného programu jako DVPP u MŠMT.

Pro detailnější popis přínosu výcviku pro absolventy klikni zde.

V Gymnasionu, odborném časopise pro zážitkovou pedagogiku, jsme publikovali článek o Terapii zážitkem. Celé číslo si můžete stáhnout na: http://gymnasion.org . Níže jsou si můžete stáhnout náš vyjmutý článek v jpg. (pdf zde)

1)
2)
3)
4)

nebo rovnou přečíst:

Požadavky na účastníka:

Požadujeme plné zapojení účastníků, ochotu nabídnout své osobní příběhy a zkušenosti, zapojení v sebe-reflektivním procesu, časovou investici a to včetně nároků na přípravy mezi jednotlivými setkáváními, ochotu realizovat změny, pro potřebu tréninku zapojení se do všech rolí, tj. role klienta, terapeuta, mentora, kouče.

Pro další informace: klikni zde

Termíny nového běhu 2020-2022:

 • 1. setkání (7 dní) : 16.4. - 23.4.2021 (17:00 zahájení, konec obědem)

 • 2. setkání (3 dny): 11.6.-13.6.2021 (10:00 zahájení, konec obědem)

 • 3. setkání (4 dny): 30.9.-4.10.2021 (10:00 zahájení, konec obědem)

 • 4. setkání (3 dny): 19.11.-21.11.2021 (10:00 zahájení, konec obědem)

 • 5. setkání (8 dny): bude upřesněno

 • 6. setkání (3 dny): bude upřesněno

 • 7. setkání (4 dny): bude upřesněno

 • 8. setkání (7 dny): bude upřesněno

Místo konání: Střední, Jižní Čechy, Kokořínsko

Cena za rok činí 30 000 Kč. Celková cena dvouletého výcviku činí 60 000 Kč. (možnost domluvit splátky)

Kdo: Mgr.Štefan Schwarc a Mgr. Renáta Trčková, odborná supervize a garance: MUDr. František Matuška

> > > Aktuality k setkání sledujte na Facebooku < < <

Renáta je koučka, lektorka a terapeutka. Pracuje jako konzultantka ve společnosti Česká Cesta, pro kterou lektoruje měkké dovednosti, vede workshopy a konzultace ve firmách a bussines prostředí. Dělá kurzy osobnostního rozvoje a pohybuje se rovněž na poli zážitkové pedagogiky, je dlouholetou instruktorkou Prázdninové školy Lipnice.

Původně je magistrou farmacie, má výcvik SUR, koučovací výcvik a prošla si mnoha dalšími rozvojovými programy. Ráda propojuje různé přístupy.

V terapeutické práci ji zajímá změna, která vychází z potřeb klienta. Věří, že terapeutický proces může přinést oběma stranám inspiraci a potřebné nové úhly pohledy. Při práci s klienty i v jejím osobním životě je pro ni důležité stále hledat možnosti, které vedou k nalezení vnitřní moudrosti, pocitu radosti, štěstí a spokojenosti.

Štefan je psychoterapeut, hypnoterapeut, pedagog, kouč a mentor. Pracuje jako psychoterapeut a školitel pro spolek DO SVĚTA z.s. a jako freelancer. Organizuje mezinárodní kurzy pod Erasmus+ většinou na téma spirituality a strategické terapie a pedagogiky v praxi.

Původně je teologickým učitelem, má výcvik SUR, a výcvik v strategické a systemické kooperativní a komunikační psychoterapii, hypnoterapii a na řešení a kooperaci zaměřených přístupů, dále absolvoval výcvik u Stephena Gilligana PH.D. v Generativní práci a transu. Je členem International Association for Generative Change a České asociace pro Psychoterapii (ČAP).

Nejvíce jej baví fenomén jedinečnosti setkání dvou bytostí v terapii či poradenství, oboustranná výměna a učení, ladění myslí, řeči a spolupráce. Inspirace z těchto setkání a pedagogický rozměr terapie. Hra a zážitek, spirituální a racionální rozměr setkání.

Inspirace: J. Haley - Neobvyklá psychoterapie Miltona H. Ericksona, Stephen Gilligan Robert Dilts - Hero's Journey,

FAQ:

Je v ceně ubytování a strava? – Není, účastníci si hradí ubytování a stravu po dobu trvání kurzů sami.

Je tento výcvik vhodný, když právě teď prožívám krizi? – Je potřeba takové rozhodnutí zvážit, program je velmi náročný po celou dobu 2 let, výcvik není primárně určen k terapii.

Mohu se na výcvik přihlásit, pokud jsem ještě student VŠ? – Ano, pokud splníte další kritéria pro vstup do výcviku.

Leták ke stažení:

Kontaktní údaje a informace:

Mgr. Štefan Schwarc

Heydukova 349, 38601 Strakonice

tel: +420 607 652 862

e-mail: terapie@dosveta.org

Mgr. Renáta Trčková

Osinalice 24, 277 21 Liběchov

tel: +420 732 760 796

e-mail: renata.trckova@gmail.com


co dostanu z pohledu účastníka

osoba - osobní růst, osobní motivace, seberozvoj, vhled, vize, změny a jejich realizace, inspirace

pedagog, vychovatel, mentor, učitel – další profesní rozvoj, osobní motivace, rozvoj, skupinová a empatická praxe, změny, vedení, provázení, seberegulace, terapeutické nástroje pro pedagogickou praxi a inspirace, MŠMT akreditovaný výcvik.

terapeut, psycholog, kouč, systemický terapeut, skupinový terapeut, psychiatr – inspirace, osobní motivace, tréning technik, doplňující zážitek „analytické“ sebezkušenosti, zážitkové prozkoumání a práce s osobními hranicemi a citlivými tématy, pokračování rozvoje, sebepoznání, nástroje pro skupinovou a individuální práci, prostor pro sebe, prostor pro supervizní vhled do vlastní práce a témat, MŠMT akreditovaný výcvik

sociální pracovník, vedoucí skupin dětí, dospělých a ostatní pomáhající profese – další nestandardní profesionální rozvoj, posílení strategických výchovných technik a myšlení, komunikační dovednosti, inspirace v zážitkové oblasti, posílení schopností terapeutických intervencí a technik, seberozvoj – reflexe, prostor pro sebe, MŠMT akreditovaný výcvik

Absolvent tohoto výcviku je ten, kdo obecně:

  • prošel dvouletou sebezkušeností ve skupinově realizované terapii

  • a v zážitkové pedagogice (v rozsahu 100 hodin)

  • prošel procesem učení z reflexe svého profesního života, posílil v technikách práce se sebou (písemné reflexe setkání)

  • absolvoval řadu tréningů a společné práce s ostatními frekventanty (peer - skupina)v době mezi jednotlivými setkáními

  • má kompetence k zásadním technikám z oblasti individuální terapie, pomáhání a zážitkové pedagogiky

  • posílil dovednosti, vést lidi individuálně a skupinově

  • pracuje s prožitkem a zážitkovou pedagogikou jako s nástrojem k pomáhání či pomoci

  • je schopen prezentovat a vést aktivitu

  • má vlastní žité aplikace, vytváří vlastní aktivity

  • využívá reflexe a supervize jako poradního nástroje ke své práci

  • složil závěrečnou zkoušku s obhajobou

Detailněji:

 • Rozumí principům zážitkové pedagogiky/ terapie (záměr - akce - reflexe). A při přípravě a realizaci aktivity neopomíjím žádnou její fázi (příprava, uvedení, vedení, úklid, reflexe). Chápe koncept "Terapie zážitkem".

 • Rozumí dramaturgickým principům (dynamika kurzu, gradace, vrchol kurzu, červené nitě, dramaturgický oblouk, dramaturgický střih, zlatý řez, přesah kurzu, přechod, bezpečná nejistota) a používám je při sestavování programu.

 • Zná a používá množství rozmanitých programových prostředků (aktivit) a mám zkušenosti s jejich působením na účastnickou / klientskou skupinu (kreativní dílna, málo strukturovaná hra, diskusní pořad, poslechový pořad, pohybová hra, terapeutická technika atd.).

 • Dokáže vytvářet bezpečné a respektující prostředí pro otevřené sdílení.

 • Dokáže vnímat individuální zapojení účastníků během programu i v reflexi jak v zážitkovém, tak terapeutickém kontextu. Dává jim prostor pro zapojení a zároveň vnímá a pracuji s dynamikou skupiny.

 • Dokáže adekvátně reagovat v případě psychického poranění účastníka (nestandardního vývoje/nestandardní reakce účastníka).

 • Dokáže vhodně formulovat otázky/úkoly na reflexi a vést reflexi s ohledem na cíl reflektované aktivity a procesu.

 • Zná mnoho rozmanitých technik reflexe aktivit, ví o potenciálu a úskalích každé z nich.

 • Dokáže účastníky vést k pojmenování osobního prožitku a hledání propojení s vlastním životem.

 • Dokáže vyhodnotit reflexi a dle ní upravit další postup.

 • Při poskytování i přijímání zpětné vazby postupuje podle pravidel poskytování a přijímání zpětné vazby a zachovávám pokoru a rovnocenný a respektující vztah.

 • Identifikuje a odlišuje své zájmy a umí je odlišit od zájmů ostatních (kolegů, účastníků, klientů, skupiny), či zájmu a cíle programu.

 • Chápe a umí využívat metafory, příběhy, symboly ze světa klienta/ů pro tvorbu různě náročných aktivit, her, technik a zážitků v individuálním/skupinovém rozvojovém/pomáhajícím kontextu.

 • Chápe termíny utilizace (vpouštění, využití), připojení, provázení a umí pracovně vstoupit do zmíněných přístupů jako pracovních „módů“.

 • Ovládá několik sebe-regulačních technik a umí je použít jako „startovní“ nastavení terapeuta/mentora v terapii či provázení. Stále pracuje na vlastním rozvoji ať už skrze výstupy z reflexe, sebereflexe, supervize nebo další vzdělávání.

 • Chápe princip vědomí/nevědomí/trans a je modelově schopen/a navodit, prohlubovat a doprovázet trans v komunikaci.

 • Zná rozdíly mezi vedením/kontrolou v rozhovoru a provázením v rozhovoru.

 • Uvědomuje si úrovně mysl-tělo-emoce-pole a umí jimi klienta provázet.

 • Uvědomuje si tematické obsahy, které přináší klient nebo skupina a umí je rozlišit od procesů jednotlivce a skupiny a pracovat s nimi.

 • Zná koncept „Cesty hrdiny“ a umí jej využít pro svou praxi.

 • Zná koncept Tvůrčího transu“ a umí jej využít pro svou praxi.

 • Zná koncept atmosféry, terapeutického činu-rituálu a umí spoluvytvářet tyto aktivity