Dvouletý sebezkušenostní výcvikový kurz v terapii zážitkem

Akreditace MŠMT : MSMT-7200/2017-2-302


otevřen další běh výcviku - hlaste se zdetermín prvního setkání je 31.5.-7.6.2019

Výcvik je zaměřený na oblast zážitku, psychoterapii a osobnostní rozvoj. Probíhá ve 2 letech, v 8 setkáních a 381 přímých hodinách a dalších minimálně 42 hodinách z období mezi setkáními. Obsahuje jak část sebezkušenostní, tak teoretickou a tréninkovou. Cílem je Prožít a Naučit se v této metodě pracovat. Výcvik rozvíjí kompetence účastníků (znalosti, postoje, dovednosti) v oblasti zážitkové pedagogiky, psychoterapie a osobnostního rozvoje.

Program je unikátním spojením psychoterapeutické práce a práce v zážitkové pedagogice. Rozvíjí tělo, mysl i ducha účastníka, a uvádí v soulad jeho bio-psycho-socio-spirituální složku. Půjdeme hlouběji, než je běžné v rámci tzv. zážitkových kurzů.

Sebezkušenostní část je vedena metodami zážitkové pedagogiky, s využitím rozvojově orientované reflexe v terapeuticky vedených skupinách.

Teoretická a tréninková část je zaměřena na rozvoj znalostí, a dovedností v oblasti zážitkové pedagogiky, zážitkové terapie a konstruktivisticky na řešení zaměřené strategické terapie. Během tréninku bude důraz kladen na přenos do vlastní praxe. Frekventanti budou vytvářet pracovní tréningové skupiny a budou samostatně reflektovat jednotlivá setkání a proces rozvoje.

Komu je výcvik určen:

  • psychoterapeutům, psychologům, pedagogům, vychovatelům, mentorům, koučům, lektorům zážitkové pedagogiky, sociálním pracovníkům
  • studentům s aspirací na některou ze zmíněných profesí
  • vedoucím skupin či jednotlivcům v léčebných a rozvojových skupinách
  • lidem se zájmem o osobnostní rozvoj

Minimální věk je stanoven na 24 let. Výcviková skupina nebude větší než 16 lidí.

Co se naučím a získám:

  • Nové pohledy a inspiraci pro vlastní osobnostní růst
  • Metodiku jak pracovat se zážitkovými principy v rámci terapeutické pedagogické i sociální praxe
  • Nástroje pro skupinovou a individuální praxi
  • Osvědčení o absolvování akreditovaného programu jako DVPP u MŠMT.

Pro detailnější popis přínosu výcviku pro absolventy klikni zde.

Požadavky na účastníka:

Požadujeme plné zapojení účastníků, ochotu nabídnout své osobní příběhy a zkušenosti, zapojení v sebe-reflektivním procesu, časovou investici a to včetně nároků na přípravy mezi jednotlivými setkáváními, ochotu realizovat změny, pro potřebu tréninku zapojení se do všech rolí, tj. role klienta, terapeuta, mentora, kouče.

Pro další informace: klikni zde

Termíny nového běhu 2019-2021:

1.setkání: 31.5.2019 - 7.6.2019

2. setkání (4 dny): 17.-20.10.20193. setkání (3 dny): 24.-26.1. 20204. setkání (3 dny): březen 2020 bude upřesněno na prvním setkání5. setkání (8 dny): květen-červen 2020 bude upřesněno na prvním setkání6. setkání (3 dny): říjen 2020 bude upřesněno na prvním setkání7. setkání (4 dny): leden 2021 bude upřesněno na prvním setkání8. setkání (7 dny): květen 2021 bude upřesněno na prvním setkání

Místo konání: Střední a Jižní Čechy

Cena za rok činí 22 000 Kč. Celková cena dvouletého výcviku činí 44 000 Kč. (možnost domluvit splátky)

Kdo: Mgr.Štefan Schwarc a Mgr. Renáta Trčková, odborná supervize a garance: MUDr. František Matuška

Renáta je koučka, lektorka a terapeutka. Pracuje jako konzultantka ve společnosti Česká Cesta, pro kterou lektoruje měkké dovednosti, vede workshopy a konzultace ve firmách a bussines prostředí. Dělá kurzy osobnostního rozvoje a pohybuje se rovněž na poli zážitkové pedagogiky, je dlouholetou instruktorkou Prázdninové školy Lipnice.

Původně je magistrou farmacie, má výcvik SUR, koučovací výcvik a prošla si mnoha dalšími rozvojovými programy. Ráda propojuje různé přístupy.

V terapeutické práci ji zajímá změna, která vychází z potřeb klienta. Věří, že terapeutický proces může přinést oběma stranám inspiraci a potřebné nové úhly pohledy. Při práci s klienty i v jejím osobním životě je pro ni důležité stále hledat možnosti, které vedou k nalezení vnitřní moudrosti, pocitu radosti, štěstí a spokojenosti.

Štefan je psychoterapeut, hypnoterapeut, pedagog, kouč a mentor. Pracuje jako psychoterapeut a školitel pro spolek DO SVĚTA z.s. a jako freelancer. Organizuje mezinárodní kurzy pod Erasmus+ většinou na téma spirituality a strategické terapie a pedagogiky v praxi.

Původně je teologickým učitelem, má výcvik SUR, a výcvik v strategické a systemické kooperativní a komunikační psychoterapii, hypnoterapii a na řešení a kooperaci zaměřených přístupů, dále absolvoval výcvik u Stephena Gilligana PH.D. v Generativní práci a transu. Je členem International Association for Generative Change a České asociace pro Psychoterapii (ČAP).

Nejvíce jej baví fenomén jedinečnosti setkání dvou bytostí v terapii či poradenství, oboustranná výměna a učení, ladění myslí, řeči a spolupráce. Inspirace z těchto setkání a pedagogický rozměr terapie. Hra a zážitek, spirituální a racionální rozměr setkání.

Inspirace: J. Haley - Neobvyklá psychoterapie Miltona H. Ericksona, Stephen Gilligan Robert Dilts - Hero's Journey,

FAQ:

Je v ceně ubytování a strava? – Není, účastníci si hradí ubytování a stravu po dobu trvání kurzů sami.

Je tento výcvik vhodný, když právě teď prožívám krizi? – Je potřeba takové rozhodnutí zvážit, program je velmi náročný po celou dobu 2 let, výcvik není primárně určen k terapii.

Mohu se na výcvik přihlásit, pokud jsem ještě student VŠ? – Ano, pokud splníte další kritéria pro vstup do výcviku.

Kontaktní údaje a informace:

Mgr. Štefan Schwarc

Heydukova 349, 38601 Strakonice

tel: +420 607 652 862

e-mail: terapie@dosveta.org

Mgr. Renáta Trčková

Osinalice 24, 277 21 Liběchov

tel: +420 732 760 796

e-mail: renata.trckova@gmail.com