INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOTERAPIE

poradenství ~ koučink ~ osobnostní rozvoj

Poskytování individuální psychoterapie, poradenství, koučinku, osobnostního rozvoje a mentorství. 

ON-LINE psychoterapie probíhá v domluveném čase tomto linku - Google meets. Nebo dle domluvy s terapeutem.

On-line setkání je nutné uhradit předem a to převodem na účet č. 2800492583/2010 Fio banka a.s. 

KDE: 

Terapie a konzultace jsou realizovány

1) Strakonice - v prostorách spolku DO SVĚTA z.s., Heydukova 349, Strakonice.     mapa: https://goo.gl/maps/VtcAxW2KU1e4LzxE9

2) Praha - v prostorách psychoterapeutické kliniky Hermés, Ctiradova 10, Praha - Nusle    mapa: https://goo.gl/maps/Jf9eFa4XheXL21TX9


JAK OBJEDNAT:  

Volný termín najdeme v řádu 14ti dnů. V případě vašeho zájmu u individuální psychoterapii, poradenství či koučink se prosím obraťte na následující kontakt: 

Mgr. Štefan Schwarc: e-mail: terapie@dosveta.org  tel: +420 607 652 862


DÉLKA: 

Sezení v terapii jsou 60 minut dlouhá. Je vhodné počítat s 5-10 sezeními, nebo pouze úvodní konzultací.

Sezení v koučinku jsou 60 minut dlouhá. Může jít o jednorázovou konzultaci a nebo dojednaný rozsah. 


CENA:

individuální hodinové sezení 2000 Kč

párové sezení od 2000 Kč 

koučink 2500 Kč


PLATEBNÍ PODMÍNKY:

On-line forma: setkání je nutné uhradit převodem na účet č. 2800492583/2010 Fio banka a.s.

Prezenční forma setkání: můžete si vybrat úhradu sezení předem, převodem na výše uvedený účet, nebo na místě platební kartou přes platební terminál. 

(OSVČ ičo:76428010)

Psychoterapie

V prostorách DO SVĚTA z.s. realizujeme tuto programovou sekci, která pomáhá naplňovat naši misi a to je přispívat na poli celoživotního rozvoje a vzdělávání, pozitivního přístupu k učení a zdravému životnímu stylu. Tuto část také řešíme nabídkou Individuální psychoterapie, Poradenství, Koučinku Párové a Rodinné psychoterapie, Hypnózy a Hypnoterapie, Mentoringu a osobnostního rozvoje. 

U nás je možné domluvit konzultaci či sezení, ve kterém:

·         jste sami s jedním terapeutem 

·         jste pár, či rodina s jedním terapeutem 

·         nebo můžete využít tzv. reflektující terapeutický tým čítající 2-5 psychoterapeutů. Jedná se o jedinečné sezení, při kterém máte svého psychoterapeuta, který vede konzultaci a to za přítomnosti dalších psychoterapeutů, kteří poskytují klientovi a terapeutovi během konzultace doplňkový či alternativní pohled na řešenou situaci.   

Individuální, párová a rodinná psychoterapie je určena hlavně: 

·         dospělým 

·         15-18 let  (konzultace s rodiči)

·         děti (vždy s rodiči či zákonnými zástupci)

·         partneři, páry

·         rodiny či jejich části

Co můžete očekávat?

Každé sezení je nastavováno individuálně dle potřeb klienta a psychoterapeutického procesu. V průběhu psychoterapeutických setkávání klient i psychoterapeut, mohou kdykoliv společně domlouvat úpravy toho „co a jak“ bude nebo nebude děláno.  Jinými slovy platí ono kulturní „změna programu vyhrazena“ a to oboustranně.

· Individuální přístup – Každý člověk a každá situace je jedinečná, komplexní. Individuální přístup je o hledání a ladění se mezi terapeutem a člověkem s jeho situací. V rámci tohoto přístupu tedy pochybuji o škatulkách, diagnózách a všemocných způsobech uzdravení a hledám jedinečnou cestu s klientem.

 ·         Strategický přístup – Když si člověk vybuduje zvyk, obvykle se brání změnám, i když po nich vlastně touží. Například zvyk kouření nebo cokoliv jiného. Pak vymýšlí různé strategie jak svůj starý zvyk zrušit, nahradit, předělat, zahodit, vypustit či obejít. V mé práci jde také o strategizování „co a jak a kdy“. Takže mí klienti nejsou jen provázeni rozhovorem, ale jsou někdy zváni do aktivit, do úkolů, cvičení a reflexe.  

 ·         Hypnoterapie – Při terapeutických sezeních si může klient zvolit využití hypnózy. V té nám jde o navození transu mělkého či hlubokého, protože trans sám je pro klienta hojivý, léčivý, tvůrčí, bezpečný a jedinečný. Jako poezie. Jediný důvod, proč v objednaných sezeních využívám trans, je právě „terapie, pomoc, rozvoj a tvůrčí mysl“. Pro ty, co to zajímá, používám jak klasickou hypnózu, tak hypnoterapii Ericksoniánskou, včetně tzv. nehypnotických technik.  

 ·      Systemický přístup – to mj. znamená, že společně s klientem pracujeme s celým, nebo s částí systému, ve kterém se klient a jeho problém nachází. Systém si můžete představit jako rodinu, která má své členy, rituály, potřeby, jedinečnosti atd. 

 ·        Na změnu orientovaný přístup – Někteří lidé mají představu o terapii jako o několikaleté intenzivní drahé práci. V tomto přístupu mi jde o to netrávit roky v terapii analyzováním toho proč a co „to“ bylo, ale trávit čas tím „co je teď a co bude dál“.  A také jít dál.

 ·         Poradenství – Někdy se lidé potřebují a chodí radit. Podle jedné americké studie pouze 20% lidí z těch, co se nikam nechodí radit, se cítí v životě šťastní. Poradit se znamená přemýšlet o svých možnostech, zvažovat, rozjímat. Jde o to, s kým se radíte.

 ·        Mentoring – „průvodcování“ - V mém pojetí jde o přístup k sezení a klientovi, ve kterém je objednáván spíše prostor pro hledání a nalézání životní cesty. Na životní cestě potkejme raději průvodce než zachránce.  Můžete hledat právě nepravidelná setkávání, která budou roztroušena v roce či dvou, můžete zde hledat odpovědi na otázky co dál v životě, či řešit v podstatě spirituální či přelomové, přechodové téma


Mgr. Štefan Schwarc

Vzdělání:

2003 - 2008 Teologická fakulta JČU v Českých Budějovicích – Učitelství pro střední školy/Učitelství náboženství a etiky (Mgr.)


Významné související pozice: 


Absolvované dokončené výcviky a kvalifikace:

2012 - 2016 Psychoterapeutický výcvik - 800 hodin – Strategická a systemická kooperativní a komunikační psychoterapie a hypnoterapie od Miltona H. Ericksona k systemickým na řešení a kooperaci zaměřeným přístupům (jpg)

2006 - 2011 Psychoterapeutický výcvik SUR – 608 hodin – psychodynamicky a hlubinně orientovaná psychoterapie (jpg)

2018 - 2022 ve výcviku Systemická supervize a koučování  - Hermés Group Praha


2024 - SUPERVISION Group of Generative work - Stephen Gilligan - Munich

2023 - Hero's Journey dle Paula Rebillota - Slovensko

2023 - SUPERVISION Group of Generative work - Stephen Gilligan - Munich

2022 - SUPERVISION Group of Generative work - Stephen Gilligan - Munich

2021 - SUPERVISION Group of Generative work - Stephen Gilligan - Munich

2020 - SUPERVISION Group of Generative work - Stephen Gilligan - Munich 

2019 – HERO’S JOURNEY Stephen Gilligan – Edinburgh 

2018 – Generative trance camp – Genereative change – 112h. – Práce s tvůrčím transem (Kalifornie, USA)  

2016 - Hero’s Journey – Bret Stephenson (USA) 

2014 – Mediace – výcvik v mediaci (Partners Czech) 

2014 - Terapeutická excelence - Scott D. Miller, Ph.D (ICCE, USA) 

2012 - výcvik v krizové intervenci – RIAPS 


Vede autorské dlouhodobé výcviky v psychoterapeutických, pedagogických a pomáhajících dovednostech 

TERAPIE ZÁŽITKEM

HERO'S JOURNEY - Cesta Hrdiny

VÍKEND V TRANSU

GENERATIVNÍ KOUČINK


Absolvované mezinárodní kurzy:

2018 – Trance camp 2018 – Stephen Gilligan’s training in Generative work

2018 – NGO Resources – human, personal, financial - Švýcarsko

2017 – First contact - Slovakia

2016 - Making a scene for change- oppressed theatre – Švýcarsko

2014 - 2015 - Cross Cultural Creativity Cooperation –kurz pro školitele ČR2014, 2014 Lotyšsko, 2015 Německo, 2015 Irsko

2013 - Exploring new shores – Metody práce s mládeží, inkluze, multikulturalita - Švýcarsko

2013 - Value the difference – Mulitikulturalita a neformální vzdělávání - Skotsko

2012 - Connection Cultures – aplikace multikulturního učení a práci s mládeží - Irsko

2011 - How to manage conflicts in youth work – práce s konflikty při práci s mládeží – UK 

Absolvované národní kurzy:

2012 - Formela Teoprax – školení o  neformálním vzdělávání  

2011 - výcvik SORAD – standardizované sociometrické šetření

2008 - Tlakový vrstevnický program na zvládání prvních stupňů šikan – PhDr. Martínek 

2007 - výcvik v krizové intervence – PhDr. Hrubá 

2002 - 2005 – výcvik v zážitkové pedagogice os Prevent (Poprvé 2004, Nanečisto 2005, Jak se vaří zážitek 2006) 


Autorské kurzy a školení – autor, školitel, realizátor

 

Mezinárodní 

2017 – 5 Element – československé školení o Zážitkové pedagogice a Neformálním vzdělávání 

2016 - Rumunsko - Steps on the wheel – spiritualita, rituály, psychoterapeutické přístupy v pedagogické práci, zážitková pedagogika 

2016 – 5 Element – československé školení o Zážitkové pedagogice a Neformálním vzdělávání 

2015 - Irsko - The Threshold – spiritualita, tolerance, propojenost, zranitelnost, evropské hodnoty v práci s mládeží 

2014 – AdamsAppleTrainingCourse – Strategické terapeutické přístupy a zážitková pedagogika v pedagogické práci 

2014 - Enjoy the Threshold – Tolerance ve spiritualitě a náboženství v autorském projektu 

2014 - Brány Sandonorika- školitel pro Českou národní agenturu Mládež - Neformální vzdělávání a zážitková pedagogika 

2013 - 42 - mezinárodní evaluační setkání školitelů 

2012 - Nature and Human Nature – zodpovědnost jako téma pracovníků s mládeží, civilizace a deep ecology   

2012 - 4x4 self experienced training course - školení zaměřené na metodu zážitkové pedagogiky 

2012 - Men in Black – školení evropských školitelů s tématem agresivity, moci, násilí, šikany   

2011 - Run into the wild – práce s evropskou mládeží a vedení ke práci se zodpovědností a multikulturalitou 

2011 - Message in the bottle – mezinárodní školení s tématem aplikovaných programů prevence v ČR 

2010 - Ctrl+Alt+Del – mezinárodní školení téma jak pracovat s mladými na tématu drogy a drogové závislosti 

2009 - Skinned off in Prague - školení pro pracovníky s mládeží na téma rasismus, xenofobie, stereotypy a předsudky 

2008 - SmartBlond – mezinárodní školení pro pracovníky s mládeží na téma předsudky, stereotypy, respekt a multikulturalita 

 

Národní 

2017-2019 – Terapie zážitkem – autorský výcvikový kurz pro psychoterapeuty a pedagogy.

2010 –  „4x4“ čtyřdílný sebezkušenostní výcvik v zážitkové pedagogice Certifikát - Strategická a systemická kooperativní a komunikační psychoterapie a hypnoterapie

Certifikát - SUR  -  Psychodynamicky a hlubinně orientovaná skupinová terapie

Člen České asociace pro psychoterapii