"80"

"80" Středně pokročilý pracovník v primární prevenci

Akreditace: MSMT-13784/2021-2-441

PRO KOHO:

 • Pedagog

 • Lektor prevence

 • Školní metodik prevence

 • Výchovný pracovník

 • Pracovník s mládeží

 • Pracovník nízkoprahového zařízení

KURZ:

 • 80 hodin

 • Teortická i praktická část

 • Aplikace moderních metod v prevenci

 • Praktické nacvičování metod a technik

 • Tvorba a aplikace vlastních preventivních aktivit

 • Posílení prezentační a komunikační výbavy

 • Inspirace pro tvořivou výchovu

"80"- Kurz rozvoje kompetencí v oblasti primární prevence; MSMT- 15635/2018-2-454

Zveme Vás na 80 hodinový na praxi a metody zaměřený kurz. Vhodný především pro pedagogy, učitele, pracovníky NNO a školských zařízení (lektory prevence, školní metodiky prevence, pedagogy, výchovné pracovníky, pracovníky s mládeží, pracovníky nízkoprahových zařízení pro děti a mládež), kteří pracují na poli primární prevence rizikového chování (PPRCH) a potřebují posílit teoretickou a praktickou základnu, nebo si musí doplnit vzdělání pro naplnění podmínek Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské PPRCH.

Kurz mj. vychází ze Čtyřúrovňového modelu kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství a ve své podobě je takto v ČR unikátní.

Kurz…

... odpovídá na potřeby pedagogů pracujících v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže.

... je zaměřen na aplikaci moderních metod v prevenci, zejména v praktické a sebezkušenostní části programu.

... je sestaven ze seznámení se s teorií a z praktické aplikace poznatků, účastníci procházejí sebezkušenostním rozvojem.

... nabízí účastníkům rozšíření škály pracovních nástrojů a metod.

... obsahuje praktické nacvičování metod a technik, včetně aplikace a tvorby vlastních autorských preventivních aktivit.

... posiluje prezentační a komunikační výbavu pedagoga.

... může sloužit jako inspirace pro tvořivou výchovnou práci běžnému učiteli.

PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE IHNED: přejít na přihlášku

INFO:

První setkání skupiny 2022 proběhne v termínu 2. - 4. září na středisku v jižních Čechách, mimo Strakonice.

Kurzovné: 9.990 Kč (není zahrnuto cestovné, ubytování a stravné), možnost splátek.

Úhradu proveďte na č.ú. 2100151905 / 2010 Fio banka, a.s.

Variabilní symbol:

 • Pokud vám bude částka fakturována (např. na ičo školy) variabilní symbol bude číslo faktury a platbu provedete až na základě faktury. Pokud si hradíte kurz sami, variabilním symbolem bude vaše rodné číslo.

 • Do poznámky prosím uveďte své "příjmení" a např. "kurz 80" nebo "název školy a kurz 80"

 • Stornopoplatky při zrušení účasti:

 • 40 - 15 dní před zahájením - 20% kurzovného

 • 14 - 4 dny před zahájením - 50% kurzovného

 • Do 3 dnů před zahájením kurzovné nevracíme.

Místo: Strakonice, jižní Čechy

Odborný garant: Mgr. Štefan Schwarc

Kontaktní osoba: Josef Hruška, 725 373 864, hruska@dosveta.org


Termíny setkání skupiny 2022:

1. setkání: 30. září - 1. října

2. setkání: 4. - 5. listopadu

3. setkání: 25. - 26. listopadu

4. setkání: 9. - 10. prosince

5. setkání: 13. - 14. ledna 2023