"80"

"80" Středně pokročilý pracovník v primární prevenci

Akreditace: MSMT-13784/2021-2-441

PRO KOHO:

KURZ:

"80"- Kurz rozvoje kompetencí v oblasti primární prevence; MSMT- 15635/2018-2-454 

Zveme Vás na 80 hodinový na praxi a metody zaměřený kurz. Vhodný především pro pedagogy, učitele, pracovníky NNO a školských zařízení (lektory prevence, školní metodiky prevence, pedagogy, výchovné pracovníky, pracovníky s mládeží, pracovníky nízkoprahových zařízení pro děti a mládež), kteří pracují na poli primární prevence rizikového chování (PPRCH) a potřebují posílit teoretickou a praktickou základnu, nebo si musí doplnit vzdělání pro naplnění podmínek Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské PPRCH.

Kurz mj. vychází ze Čtyřúrovňového modelu kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství a ve své podobě je takto v ČR unikátní

Kurz…

... odpovídá na potřeby pedagogů pracujících v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže.

... je zaměřen na aplikaci moderních metod v prevenci, zejména v praktické a sebezkušenostní části programu.

... je sestaven ze seznámení se s teorií a z praktické aplikace poznatků, účastníci procházejí sebezkušenostním rozvojem.

... nabízí účastníkům rozšíření škály pracovních nástrojů a metod.

... obsahuje praktické nacvičování metod a technik, včetně aplikace a tvorby vlastních autorských preventivních aktivit.

... posiluje prezentační a komunikační výbavu pedagoga.

... může sloužit jako inspirace pro tvořivou výchovnou práci běžnému učiteli.

PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE IHNED: přejít na přihlášku 

INFO:

Kurzovné: 11.990 Kč (není zahrnuto cestovné, ubytování a stravné), možnost splátek. 

Stornopoplatky při zrušení účasti:

40 - 15 dní před zahájením - 20% kurzovného

14 - 4 dny před zahájením - 50% kurzovného

Do 3 dnů před zahájením kurzovné nevracíme.

Místo: Strakonice, jižní Čechy

Odborný garant: Mgr. Štefan Schwarc

Kontaktní osoba: Josef Hruška, 725 373 864, hruska@dosveta.org


Termíny setkání skupiny 2024:

1. setkání: 10. - 12. října (3 dny)
2. setkání: 1. - 2. listopadu
3. setkání: 6.  - 7. prosince
4. setkání: 10. - 11. ledna 2025
5. setkání: 14. - 15. února