"80"

"80" Středně pokročilý pracovník v primární prevenci

Akreditace: MSMT-15635/2018-2-454

PRO KOHO:

 • Pedagog
 • Lektor prevence
 • Školní metodik prevence
 • Výchovný pracovník
 • Pracovník s mládeží
 • Pracovník nízkoprahového zařízení

KURZ:

 • 80 hodin
 • Teortická i praktická část
 • Aplikace moderních metod v prevenci
 • Praktické nacvičování metod a technik
 • Tvorba a aplikace vlastních preventivních aktivit
 • Posílení prezentační a komunikační výbavy
 • Inspirace pro tvořivou výchovu

"80"- Kurz rozvoje kompetencí v oblasti primární prevence; MSMT-17659/2015-1-440

Zveme Vás na 80 hodinový na praxi a metody zaměřený kurz. Vhodný především pro pedagogy, učitele, pracovníky NNO a školských zařízení (lektory prevence, školní metodiky prevence, pedagogy, výchovné pracovníky, pracovníky s mládeží, pracovníky nízkoprahových zařízení pro děti a mládež), kteří pracují na poli primární prevence rizikového chování (PPRCH) a potřebují posílit teoretickou a praktickou základnu, nebo si musí doplnit vzdělání pro naplnění podmínek Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské PPRCH.

Kurz mj. vychází ze Čtyřúrovňového modelu kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství a ve své podobě je takto v ČR unikátní.

Kurz…

...odpovídá na potřeby pedagogů pracujících v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže.

...je zaměřen na aplikaci moderních metod v prevenci, zejména v praktické a sebezkušenostní části programu.

...je sestaven ze seznámení se s teorií a z praktické aplikace poznatků, účastníci procházejí sebezkušenostním rozvojem.

...nabízí účastníkům rozšíření škály pracovních nástrojů a metod.

...obsahuje praktické nacvičování metod a technik, včetně aplikace a tvorby vlastních autorských preventivních aktivit.

...posiluje prezentační a komunikační výbavu pedagoga.

...může sloužit jako inspirace pro tvořivou výchovnou práci běžnému učiteli.

PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE IHNED: přejít na přihlášku

Aktuální letáčky s informacemi si můžete stáhnout zde:

INFO:

První setkání skupiny 2019-2021 proběhne v termínu 29. listopadu - 1. prosince 2019 na středisku mimo Strakonice.

Kurzovné: 7.990 Kč (není zahrnuto cestovné, ubytování a stravné), možnost splátek.

Úhradu proveďte na č.ú. 2100151905 / 2010 Fio banka, a.s.

Variabilní symbol:

 • Pokud vám bude částka fakturována (např. na ičo školy) variabilní symbol bude číslo faktury a platbu provedete až na základě faktury. Pokud si hradíte kurz sami, variabilním symbolem bude vaše rodné číslo.
 • Do poznámky prosím uveďte své příjmení a např. kurz 80 nebo název školy a kurz 80

Případné splátky prosím vyjednávejte výjimečně a telefonicky.

Místo: Strakonice, jižní Čechy

Odborný garant: Mgr. Štefan Schwarc

Kontaktní osoba: Josef Hruška, 725 373 864, hruska@dosveta.org


Termíny setkání skupiny 2018-2019:

1. setkání: 7.-9. prosince 2018 (3 dny)

2. setkání: 4.-5. ledna 2019

3. setkání: 1.-2. února 2019

4. setkání: 8.-9. března 2019

5. setkání: 12.-13. dubna 2019

Termíny setkání skupiny 2019-2020:

1. setkání: 29. listopadu - 1. prosince 2019 (3 dny)

2. setkání: 17.-18. ledna 2020

3. setkání: 14.-15. února

4. setkání: 13.-14. března

5. setkání: 17.-18. dubna