Reference

Kurzu jsem se zúčastnila s očekáváním, které bylo naplněno - získala jsem informace (o prevenci rizikového chování) a velmi cenné zkušenosti (kurz byl veden sebezkušenostním způsobem). Všechny vědomosti i dovednosti můžu použít (a také některé již používám) ve své praxi, a to jak v praxi preventivního pracovníka, tak i řadového pedagoga. Děkuji za krásnou příležitost se po 20 letech praxe "osvěžit" novými poznatky 😊. (Daniela, SŠ)


Kurz 250 zcela změnil můj pohled na učitelskou profesi a na žáky. Dosud jsem se jako začínající učitel zaměřoval jen na to, jak didakticky co nejlépe vyučovat předměty své aprobace. Studium prevence mi otevřelo celý nový svět, v němž žáci nejsou jen partnery při výuce, ale i jedinečnými bytostmi s vlastními zážitky, problémy a osobitou pozicí v třídním kolektivu, jehož dynamika se také stále proměňuje. Na kurzu 250 jsem získal jak obsáhlé znalosti týkající se práce metodika prevence a jednotlivých forem rizikového chování, tak i cenné dovednosti v komunikaci s žáky i rodiči, poskytování zpětné vazby či pedagogické diagnostice. Díky skvělým lektorům a příjemné partě jsem se na páteční i víkendová setkání vždy těšil a pokaždé jsem odjížděl plný dojmů a hlavně námětů k přemýšlení. Silným zážitkem byly také sebezkušenostní aktivity, při nichž jsem se dozvěděl netušené věci i sám o sobě. Kurz 250 mohu vřele doporučit všem, kdo se připravují na práci školního metodika prevence, ale i každému, koho zajímá výchova a práce s mladými lidmi. (Václav, gymnázium, školní metodik prevence)


"Myslím si, že takhle koncipovaný kurz může účastníkovi nabídnout vytrhnutí ze “zajetých kolejí” jeho vnímání, prožívání a poznávání reality. A to jak ve vztahu k okolí tak i k sobě! Což je nejvíc fascinující…často nejvíc náročné."


"Skvěle vysvětleny formy rizikového chování, také jak s nimi pracovat, jak sestavit metodiku pro primární preventivní program a jak ho zrealizovat. Praktické návody na hry, techniky a způsoby, jak pracovat s dětmi a dospívajícími. V bezpečném prostředí možnost sdílet a tvořit se stejně naladěnými lidmi. Tým lektorů vždy ochoten pomoci odbornou radou i zpětnou vazbou. Nesmírně dobře, funkčně a zábavně investovaný čas."

 

"Kurzu "250" by se měl zúčastnit každý, kdo se chce pomocí sebezkušenosti a zážitku dozvědět něco sám o sobě, kdo se chce orientovat v tématech spojených s rizikovým chováním a dozvídat se potřebné informace přímo od odborníků. Dále by se měl zúčastnit ten, kdo chce získat vhled, praktický návod a materiály na plnění postu metodika prevence. Doporučila bych ho každému učiteli, nejen budoucím metodikům prevence a každému kdo touží po smysluplném vzdělání."


Účastí na kurzu „250“ jsem získala rozhled v problematice rizikového chování a větší jistotu v tom, jak v jednotlivých případech postupovat. Velmi mi pomohlo ujasnění si zákonných norem a na základě získaných znalostí jsem byla schopna sama sjednotit školní dokumentaci metodika prevence. Školení v jednotlivých tématech byla vedena skutečnými odborníky z praxe, a proto měla pro mne obrovský přínos. Kurz ale nabídnul mnohem více. Nejvíce oceňuji profesionální, ale velmi pohodové a sympatické vedení, které umožňuje podělit se o své problémy a vyřešit je za pomoci zkušeností ostatních z kurzu. V rámci kurzu jsem velmi silně vnímala posílení vlastní sebejistoty, dovednosti v komunikaci, což mi velmi pomohlo k uvědomění si vlastních slabých míst, se kterými se učím dále pracovat. Získala jsem potřebný nadhled ke klidnému a úspěšnému řešení problémů. Kurz bych doporučila všem učitelům, nejen metodikům prevence. Na celou partu velmi často a ráda vzpomínám. (Martina, 2. stup ZŠ, školní metodička prevence)

 

Kurz byl pro mě opravdu hodně užitečný, byl naprosto skvělý a klidně bych si ho znovu zopakovala. Ze začátku jsem se ostýchala, přece jen, trávit víkendy s lidmi, které člověk nezná :), ale teď? Moc ráda bych je všechny viděla a něco podnikla. Kurz moc doporučuji, dal mi větší přehled, možnosti a spoustu krásných chvilek s úžasnými lidmi. Bylo tam spoustu zábavy a her, o kterých jsem do té doby nevěděla. Díky tomuto kurzu jsem změnila zaměstnání a u výběrového řízení jsem měla díky tomu dveře otevřené ve všech školách, kam jsem si přihlášku podala. Nyní pracuji jako učitelka a metodička prevence na ZŠ. Vlastně kdyby byl pokračovací kurz, neváhala bych a hned se přihlásila. (Lucka, ZŠ, školní metodička prevence)

"Jezdil jsem na kurz o práci metodika prevence a souvislostech, které člověk přehlíží nebo nevidí. Jezdil jsem na kurz o sebepoznání a tím poznání ostatních. Na první setkání jsem jel a v hlavě si říkal “musím” nebo “měl bych”. Na další setkání jsem chtěl, potřeboval, těšil se na lidi, informace, sebepoznání, sebeprožití."

Na kurz "250" jsme byly vyslány naší organizací. Jako lektorky primární prevence jsme byly takovými "benjamínky". Jedna z nás dříve učila na střední škole a druhá pracovala v nízkoprahovém klubu pro děti a mládež. Na první setkání jsme vyrazily plné očekávání a lačné po informacích. Rády konstatujeme, že tento kurz naše očekávání předčil. Během jednotlivých setkání jsme se naprosto pohodovou formou dozvídaly podstatné informace z oblasti legislativy, různých forem rizikového chování, přístupů, metod a technik a to bez jakékoli "nalejvárny" 😊. Z naší různorodé skupiny se postupem času stala skvělá parta lidí, kteří se rádi setkávají, společně po večerech hrají Dixity a sdílejí své úspěchy a neúspěchy nejen na pracovním poli. Zkrátka parta lidí, kteří se umějí zasmát, vzájemně se podržet a užít si společný čas. Velký dík patří právě lektorům DO SVĚTA, kteří dokázali vždy vytvořit naprosto skvělou atmosféru a provázet nás velmi lidsky a s respektem k našim zvláštnostem a potřebám. Co všechno nám kurz dal? Spoustu informací, zážitků, chuť zkoušet a rozvíjet nové věci, zápal pro naši lektorskou činnost a nová přátelství. Hodně si vážíme i toho, že pouhým "osvědčením o absolvování" to nemusí končit. Lektoři DO SVĚTA nabízejí svoji pomoc i dál. Je fajn, že se máme na koho obracet. Zároveň máme možnost využít dalších společných supervizních setkání, na která se moc těšíme. (Léňa a Léňa, lektorky)

„Kurz, bych doporučila všem, kteří si chtějí obohatit své zkušenosti v primární prevenci a načerpat novou a hlubší práci s dětmi a pedagogy. Mně osobně pomohl i v tom, že jsem si uvědomila, jak mě má práce naplňuje, baví. Měla jsem možnost dostat zpětnou vazbu na svojí práci od odborníku a lidí z profese a našla si spřízněné duše.  A proč právě v organizaci DO SVĚTA? Lákalo mě se vrátit na chvíli do jižních Čech, kde jsem studovala a chtěla jsem poznat další pracovníky v této oblasti, líbila se mi nabídka kurzu a hlavně i následné zážitky, ty jsou nepřenositelné.“ 

„Hodně mi to dalo. Získala jsem nové přátele, poznatky z teorie i praxe. Využívám ve své práci metodika prevence. Všem doporučuji. Příjemní školitelé a pohodová atmosféra. Jedinečná možnost dodělat si vzdělání. Děkuji.“ (Veronika, lektorka)

"Původně jsem se do DO SVĚTA přihlásila na kurz "80 - Středně pokročilý preventivní pracovník". Kurz, lektoři i účastníci mě zaujali natolik, že jsem se rozhodla pokračovat do 250. Projití kurzem mi přineslo jistotu v tématech, praktické zkušenosti a tipy. Velmi přínosný a zajímavý byl pohled na stejnou věc nejen od odborníků z řad přednášejících a lidí ze stejného oboru (lektorů primární prevence), ale i těch, se kterými v práci spolupracujeme - školních metodiků a pracovníků z pedagogicko-psychologické poradny." (Veronika, lektorka)

"Jako školní metodik prevence pracuji hezkou řádku let. Když jsem se rozhodovala doplnit si specializační studium pro metodiky prevence v rozsahu 250 hodin, měla jsem obavy z o generaci mladších účastníků kurzu a z neznámého prostředí. Řekla jsem si: „Jen ten, kdo riskuje, pije šampaňské!“ A šla do toho! Svého rozhodnutí vůbec nelituji, strávila jsem 250 hodin s opravdu pohodovými, i když o generaci mladšími  lidmi, v úžasném pracovním prostředí. Z některých z nás se dokonce stali přátelé a stýkáme se i po skončení vzdělávacích programů.

Lektoři z organizace DO SVĚTA i odborníci ze spolupracujících poraden a center měli k účastníkům studia velmi profesionální přístup. Jako školní metodik prevence jsem kromě jiného poznala legislativu věnující se problematice poruch chování a domnívám se, že jsem způsobilejší poskytnout rady všem svým kolegům. Nejvíce si však vážím toho, že po ukončení kurzu máme jako školní metodici prevence možnost kdykoli se na lektory obrátit s jakýmkoli problémem. Poskytují nám takovou „první pomoc“ v naší práci.

Kdybych se měla rozhodovat znovu, již bych se neobávala a studium bych znovu podstoupila.

A šampaňské jsem si také zasloužila " (Monika, SŠ, školní metodička prevence)