Reference

Léňa a Léňa

Na kurz "250" jsme byly vyslány naší organizací. Jako lektorky primární prevence jsme byly takovými "benjamínky". Jedna z nás dříve učila na střední škole a druhá pracovala v nízkoprahovém klubu pro děti a mládež. Na první setkání jsme vyrazily plné očekávání a lačné po informacích. Rády konstatujeme, že tento kurz naše očekávání předčil. Během jednotlivých setkání jsme se naprosto pohodovou formou dozvídaly podstatné informace z oblasti legislativy, různých forem rizikového chování, přístupů, metod a technik a to bez jakékoli "nalejvárny" 😊. Z naší různorodé skupiny se postupem času stala skvělá parta lidí, kteří se rádi setkávají, společně po večerech hrají Dixity a sdílejí své úspěchy a neúspěchy nejen na pracovním poli. Zkrátka parta lidí, kteří se umějí zasmát, vzájemně se podržet a užít si společný čas. Velký dík patří právě lektorům DO SVĚTA, kteří dokázali vždy vytvořit naprosto skvělou atmosféru a provázet nás velmi lidsky a s respektem k našim zvláštnostem a potřebám. Co všechno nám kurz dal? Spoustu informací, zážitků, chuť zkoušet a rozvíjet nové věci, zápal pro naši lektorskou činnost a nová přátelství. Hodně si vážíme i toho, že pouhým "osvědčením o absolvování" to nemusí končit. Lektoři DO SVĚTA nabízejí svoji pomoc i dál. Je fajn, že se máme na koho obracet. Zároveň máme možnost využít dalších společných supervizních setkání, na která se moc těšíme.

Daniela

Kurzu jsem se zúčastnila s očekáváním, které bylo naplněno - získala jsem informace (o prevenci rizikového chování) a velmi cenné zkušenosti (kurz byl veden sebezkušenostním způsobem). Všechny vědomosti i dovednosti můžu použít (a také některé již používám) ve své praxi, a to jak v praxi preventivního pracovníka, tak i řadového pedagoga. Děkuji za krásnou příležitost se po 20 letech praxe "osvěžit" novými poznatky 😊.

Václav, 31 let, učitel a školní metodik prevence

Kurz 250 zcela změnil můj pohled na učitelskou profesi a na žáky. Dosud jsem se jako začínající učitel zaměřoval jen na to, jak didakticky co nejlépe vyučovat předměty své aprobace. Studium prevence mi otevřelo celý nový svět, v němž žáci nejsou jen partnery při výuce, ale i jedinečnými bytostmi s vlastními zážitky, problémy a osobitou pozicí v třídním kolektivu, jehož dynamika se také stále proměňuje. Na kurzu 250 jsem získal jak obsáhlé znalosti týkající se práce metodika prevence a jednotlivých forem rizikového chování, tak i cenné dovednosti v komunikaci s žáky i rodiči, poskytování zpětné vazby či pedagogické diagnostice. Díky skvělým lektorům a příjemné partě jsem se na páteční i víkendová setkání vždy těšil a pokaždé jsem odjížděl plný dojmů a hlavně námětů k přemýšlení. Silným zážitkem byly také sebezkušenostní aktivity, při nichž jsem se dozvěděl netušené věci i sám o sobě. Kurz 250 mohu vřele doporučit všem, kdo se připravují na práci školního metodika prevence, ale i každému, koho zajímá výchova a práce s mladými lidmi.

Martina, věk: bohužel už 38 let, učitel 2. stupně ZŠ, ŠMP

Účastí na kurzu „250“ jsem získala rozhled v problematice rizikového chování a větší jistotu v tom, jak v jednotlivých případech postupovat. Velmi mi pomohlo ujasnění si zákonných norem a na základě získaných znalostí jsem byla schopna sama sjednotit školní dokumentaci metodika prevence. Školení v jednotlivých tématech byla vedena skutečnými odborníky z praxe, a proto měla pro mne obrovský přínos. Kurz ale nabídnul mnohem více. Nejvíce oceňuji profesionální, ale velmi pohodové a sympatické vedení, které umožňuje podělit se o své problémy a vyřešit je za pomoci zkušeností ostatních z kurzu. V rámci kurzu jsem velmi silně vnímala posílení vlastní sebejistoty, dovednosti v komunikaci, což mi velmi pomohlo k uvědomění si vlastních slabých míst, se kterými se učím dále pracovat. Získala jsem potřebný nadhled ke klidnému a úspěšnému řešení problémů. Kurz bych doporučila všem učitelům, nejen metodikům prevence. Na celou partu velmi často a ráda vzpomínám.

Lucka

Kurz byl pro mě opravdu hodně užitečný, byl naprosto skvělý a klidně bych si ho znovu zopakovala. Ze začátku jsem se ostýchala, přece jen, trávit víkendy s lidmi, které člověk nezná :), ale teď? Moc ráda bych je všechny viděla a něco podnikla. Kurz moc doporučuji, dal mi větší přehled, možnosti a spoustu krásných chvilek s úžasnými lidmi. Bylo tam spoustu zábavy a her, o kterých jsem do té doby nevěděla. Díky tomuto kurzu jsem změnila zaměstnání a u výběrového řízení jsem měla díky tomu dveře otevřené ve všech školách, kam jsem si přihlášku podala. Nyní pracuji jako učitelka a metodička prevence na ZŠ. Vlastně kdyby byl pokračovací kurz, neváhala bych a hned se přihlásila.