Pro ředitele, učitele a celé pedagogické sbory:

nové programy prevence

skupinové aktivity pro žáky

!!! žádejte u svých zřizovatelů finance na preventivní programy pomáhající po koronavirové karanténě !!!

!!! také možná můžete využít šablon !!!

Nabídka pro zřizovatele a místní akční skupiny

Uspořádejte s námi setkání ředitelů!!!

pro více informací klikněte na obrázek

ZÁMĚREM NAŠÍ NABÍDKY:

Díky karanténě došlo k významnému deficitu kontaktu dětí se školou, k ochabnutí vazeb mezi dětmi, s učiteli, mezi učiteli atd. Myslíme si, že mimo jiná pozitivní hodnocení stavu, došlo k problematickému vytvoření učebních rozdílů a sociálních a vzdělávacích návyků. Pravděpodobně vznikla jedinečná témata a problematika daná osobnostními, rodinnými, sociálními a lokálně kulturními rozdíly, a jako preventisté si myslíme, že jsou rizikové. Pokud to uvidíme jako příležitost, může celá nouzová karanténa posloužit dobrému ve školách. Vlastně se, z našeho pohledu, jedná o jedinečný stav, kdy jakousi inkluzi nebo podporu při vstupu do školy může potřebovat jak žák, tak učitel a vlastně i rodič.

Soudíme, že je potřeba vytvářet takové aktivity, které pomohou učitelům a dětem přejít do školního prostředí nově. Vytvořit prostor na reflexi prožitého a přípravu na to "nové". Jde o aktivity, které budou fungovat, jako dobrý start do školy, prevence selhávání ve škole, v chování, v kolektivu, jako prevence rizik skupinových konfliktů, konfliktů s rodiči a mezi pedagogy.

Sekce prevence a vzdělávání DO SVĚTA z.s., právě takové aktivity nabízíme. Chceme být s vámi, jako vaši externí partneři. Chceme podpořit školy při procesu revitalizace a konsolidace (z lat. con-, dohromady a solidus, pevný).

!!! využijte našich akreditovaných školení v rámci již napsaných šablon !!!

DO SVĚTA z.s. nabízí tato vzdělávání a kurzy:

Akreditované kurzy a menší vzdělávání:

Akreditované výcviky a dlouhodobá vzdělávání:

"80" Středně pokročilý pracovník v primární prevenci (80 hodin výcviku)

"250" Pokročilý preventivní pracovník - Specializační studium pro školní metodiky prevence (250 hodin)

Terapie zážitkem (381 hodin)

Ostatní kurzy a vzdělávání (bez DVPP akreditace)