TÝM

předseda spolku, odborný a výkonný a odborný ředitel, školitel, terapeut, konzultant, poradenský pracovník

Mgr. Štefan Schwarc

Je psychoterapeut, hypnoterapeut, kouč a školitel. Jeho cílová práce spočívá v individuální a skupinové práci s dospělými. Každoročně připravuje a školí mnoho tuzemských a mezinárodních kurzů, většinou na témata psychoterapie, dovednosti ve výchově nebo zážitková pedagogika a neformální vzdělávání. V organizaci je předseda, zakladatel spolku, ale také odborný, výkonný ředitel pro oblast prevence rizikového chování.

Nejvíce je nadšený z tvořivých setkávání lidí, z inspirací, skupinové důvěry, vzájemnosti a osobního rozvoje lidí.

Inspiruje jej vidět člověka, který zjistil, že cítí svůj dar života.

Baví ho jeho rodina, sauna, hudba, příroda a vzdělávání se.

ředitelka programů prevence, adaptačních kurzů a dotačních projektů

Mgr. Lenka Neuwirthová

ředitelka projektů a programů prevence a vedoucí sekce adaptačních kurzů.

školitel, zástupce ředitelky programů prevence, lektor selektivní prevence

Josef Hruška

Je lektorem programů všeobecné prevence a adaptačních kurzů přes deset let. V současnosti se zaměřuje na programy selektivní prevence, vzdělávání pedagogů a přípravu nových lektorů. V DO SVĚTA je vedoucím lektorem vzdělávacích kurzů 80 a 250. Je absolventem výcviku KVP. V současné době je frekventantem výcviku v Institutu rodinných konstelací.

Mimo DO SVĚTA působí jako instruktor v Prázdninové škole Lipnice - Outward Bound ČR. Pokud ho nezastihnete v kanceláři nebo na programu, pravděpodobně na něj narazíte v lese, nebo na horách s rodinou a s krosnou na zádech.

vedoucí Adaptačních a výjezdových kurzů a lektorka prevence

Mgr. Dominika Váňová

Je vedoucí Adaptačních kurzů a Výjezdových kurzů a lektorkou primární prevence.