TÝM

předseda spolku, odborný a výkonný ředitel školitel, terapeut, konzultant, poradenský pracovník

Mgr. Štefan Schwarc

Je psychoterapeut, hypnoterapeut, kouč a školitel. Jeho cílová práce spočívá v individuální a skupinové práci s dospělými. Každoročně připravuje a školí mnoho tuzemských a mezinárodních kurzů, většinou na témata psychoterapie, dovednosti ve výchově nebo zážitková pedagogika a neformální vzdělávání. V organizaci je předseda, zakladatel spolku, ale také odborný, výkonný ředitel pro oblast prevence rizikového chování.

Nejvíce je nadšený z tvořivých setkávání lidí, z inspirací, skupinové důvěry, vzájemnosti a osobního rozvoje lidí.

Inspiruje jej vidět člověka, který zjistil, že cítí svůj dar života.

Baví ho jeho rodina, sauna, hudba, příroda a vzdělávání se.

ředitelka programů prevence, a dotačních projektůčlen předsednictva spolku

Mgr. Michaela Častulíková

Pracuje v organizaci DO SVĚTA z.s. jako ředitelka prevence. Vystudovala sociální práci na ZČU v Plzni. S lidmi pracuje přes 8 let. Je absolventkou výcviku v Komplexní krizové intervenci a sebezkušenostního kurzu zážitkové pedagogiky "4x4". Potkat ji můžete na programech všeobecné a selektivní primární prevence či na adaptačních kurzech.

Po jižních Čechách se pohybuje na koloběžce a miluje zpěv a tanec.

školitel, zástupce ředitelky programů prevence, lektor selektivní prevence

Josef Hruška

Je lektorem programů všeobecné prevence a adaptačních kurzů přes deset let. V současnosti se zaměřuje na programy selektivní prevence, vzdělávání pedagogů a přípravu nových lektorů. V DO SVĚTA je vedoucím lektorem vzdělávacích kurzů 80 a 250. Je absolventem výcviku KVP. V současné době je frekventantem výcviku v Institutu rodinných konstelací.

Mimo DO SVĚTA působí jako instruktor v Prázdninové škole Lipnice - Outward Bound ČR. Pokud ho nezastihnete v kanceláři nebo na programu, pravděpodobně na něj narazíte v lese, nebo na horách s rodinou a s krosnou na zádech.

lektorka prevence a vedoucí adaptačních kurzů

Mgr. Štěpánka Bláhová

Je lektorkou primární prevence a vedoucí adaptačních kurzů. Vystudovala učitelství psychologie a výchovy ke zdraví na JČU v ČB. „DO SVĚTA“ vyrazila už jako studentka VŠ, kde nasbírala zkušenosti a vědomosti z oblasti prevence. Pracovala také jako asistentka pedagoga nebo učitelka v MŠ.

Ráda se věnuje osobnímu rozvoji. Ať už četbou knih nebo účastí na kurzech. Nejvíce ji ovlivnil sebezkušenostní kurz zážitkové pedagogiky "4x4" a účast na mezigeneračním setkání žen „Mokoša“ od Prázdninové školy Lipnice.

Když nečte, ráda se věnuje sportu, kdy si nejvíce odpočine při cvičení powerjógy.


lektor prevence a školitel

Mgr. Petr Fulier

Mgr. Petr Fulier je psychoterapeut, sociální pracovník a lektor primární prevence v DO SVĚTA z.s., profesně se nyní zaměřuje na problematiku závislosti na internetu a zejména problematikou rizik pornografie. Pracuje také jako strategický ericksoniánský a systemický psychoterapeut v soukromé praxi v Písku a ve Strakonicích.


Na mateřské dovolené:

Mgr. Lenka Neuwirthová

Bc. et Bc. Veronika Röhrerová