TÝM

předseda spolku, odborný a výkonný ředitel školitel, terapeut, konzultant, poradenský pracovník

Mgr. Štefan Schwarc

Je psychoterapeut, hypnoterapeut, kouč a školitel. Jeho cílová práce spočívá v individuální a skupinové práci s dospělými. Každoročně připravuje a školí mnoho tuzemských a mezinárodních kurzů, většinou na témata psychoterapie, dovednosti ve výchově nebo zážitková pedagogika a neformální vzdělávání. V organizaci je předseda, zakladatel spolku, ale také odborný, výkonný ředitel pro oblast prevence rizikového chování.

Nejvíce je nadšený z tvořivých setkávání lidí, z inspirací, skupinové důvěry, vzájemnosti a osobního rozvoje lidí.

Inspiruje jej vidět člověka, který zjistil, že cítí svůj dar života.

Baví ho jeho rodina, sauna, hudba, příroda a vzdělávání se.

ředitelka programů prevence, a dotačních programů spolkučlen předsednictva spolku

Mgr. Michaela Častulíková

Pracuje v organizaci DO SVĚTA z.s. jako ředitelka prevence. Vystudovala sociální práci na ZČU v Plzni. S lidmi pracuje přes 8 let. Je absolventkou výcviku v Komplexní krizové intervenci a sebezkušenostního kurzu zážitkové pedagogiky "4x4". Potkat ji můžete na programech všeobecné a selektivní primární prevence či na adaptačních kurzech.

Po jižních Čechách se pohybuje na koloběžce a miluje zpěv a tanec.

školitel, zástupce ředitelky programů prevence, lektor selektivní prevence

Josef Hruška

Je lektorem programů všeobecné prevence a adaptačních kurzů přes deset let. V současnosti se zaměřuje na programy selektivní prevence, vzdělávání pedagogů a přípravu nových lektorů. V DO SVĚTA z.s. je vedoucím lektorem vzdělávacích kurzů 80 a 250. Je frekventantem výcviku KVP.

Mimo DO SVĚTA působí jako dobrovolník – instruktor v Prázdninové škole Lipnice. Pokud ho nezastihnete v kanceláři nebo na programu, pravděpodobně na něj narazíte v lese, nebo na horách s rodinou a s krosnou na zádech.

lektorka prevence a vedoucí adaptačních kurzů

Mgr. Štěpánka Bláhová

Je lektorkou primární prevence a vedoucí adaptačních kurzů. Vystudovala učitelství psychologie a výchovy ke zdraví na JČU v ČB. „DO SVĚTA“ vyrazila už jako studentka VŠ, kde nasbírala zkušenosti a vědomosti z oblasti prevence. Pracovala také jako asistentka pedagoga nebo učitelka v MŠ.

Ráda se věnuje osobnímu rozvoji. Ať už četbou knih nebo účastí na kurzech. Nejvíce ji ovlivnil sebezkušenostní kurz zážitkové pedagogiky "4x4" a účast na mezigeneračním setkání žen „Mokoša“ od Prázdninové školy Lipnice.

Když nečte, ráda se věnuje sportu, kdy si nejvíce odpočine při cvičení powerjógy.


školitel, lektor, grafik spolku

Jenda Neuwirth

Jenda pamatuje přerod "z Preventu do světa", čímž vzniklo DO SVĚTA z.s. Je lektorem adaptačních kurzů, podílel se na mezinárodních kurzech a metodickém kurzu 4x4. V současnosti se nejvíc soustředí právě na kurz 4x4, který vede. Vedle toho je dvorní grafik spolku.

Nejvíc ho baví být obklopený lidmi s podobným smýšlením, kreativita a progres, který práce na zážitkových programech přináší. Největší atrakci mu přináší atmosféra a práce s motivací skrz vizuální ztvárnění.

Inspiraci se učí hledat v drobnostech. Když tvoří hru nebo dramaturgii začíná vždy od detailu, něco co ho přitáhne. Třeba jen: "Jak by vypadal svícen uprostřed rybníka?", a už to jede…

Když má čas pro sebe, je to vždy o doplňování hédoné – požitků. Tedy zejména sauna, kulinařina a krásno… Prostě radosti, čím vybranější, tím lepší. Samozřejmě, aby tato lákadla byla vyvážená, musí se taky chodit po horách, lesích a hájích. Občas to proloží i squashem.

lektorka všeobecné prevence

Barbora Sedláková

V organizaci DO SVĚTA z.s. začala působit jako elév již při rodičovské dovolené a v součastnosti zde pracuje jako lektorka primarní prevence. Je frekventantkou kurzu "250" a mámou dvou kluků, kteří jí zajišťují nepřetržitou praxi.

Ve volných chvílích si ráda čte, zdokonaluje se v tématech primární prevence a především se věnuje své rodině.

Věří, že každá, byť i malá změna, dokáže velké věci.

lektorka všeobecné prevence

Eva Šimáková MSc.

Je lektorkou programů všeobecné prevence a adaptačních kurzů. Jejím celoživotním tématem je respektující vztah člověka k přírodě, krajině a ostatním lidem. V zahraničí vystudovala environmentalistiku. Po jejím návratu do ČR ji do organizace DO SVĚTA z.s. přilákala možnost rozvoje dovedností v oblasti zážitkové pedagogiky a neformálního vzdělávání.

Ráda zkoumá jakým způsobem se výpravy mimo vlastní komfortní zónu dají využít k sebepoznání a seberozvoji.

Ráda potkává lidi, kteří chtějí pracovat s vlastní zranitelností a sílou na cestě ke skutečnému sdílení (autenticitě)/společenství. Hledání a cesta ke vědomému uchopení skupinových procesů a vlastně veškerých mezilidských vztahů.

Další zájmy: tvoření, zahradničení,

Na mateřské dovolené:

Mgr. Lenka Neuwirthová

Bc. et Bc. Veronika Röhrerová