TÝM

Předsedkyně spolku, ředitelka DO SVĚTA z.s., lektorka všeobecné a selektivní primární prevence.

Mgr. Lenka Neuwirthová

Je předsedkyně spolku a ředitelka organizace.

Vystudovala Pedagogiku volného času na Teologické fakultě v Českých Budějovicích. 

Její zálibou je sci-fi a fantasy literatura spolu s detektivními seriály. Je vášnivá čajomilka a ráda tráví volný čas s rodinou a kamarády. 

V současné době je frekventantkou funkčního studia pro ředitele NNO.

Zástupce ředitelky programů prevence, lektor všeobecné a selektivní primární prevence, školitel, konzultant.

Josef Hruška

Je lektorem prevence přes patnáct let. V současnosti se zaměřuje na programy selektivní prevence a vzdělávání pedagogů. V DO SVĚTA je vedoucím lektorem kurzů 80 a 250. Je absolventem výcviků KVP III a Institutu rodinných konstelací. V současné době je frekventantem diploma výcviku v Procesově orientované psychologii.

Mimo DO SVĚTA působí také v Prázdninové škole Lipnice - Outward Bound ČR, kde realizuje kurz Transition pro (zejména dospívající) muže a v Asociaci neformálního vzdělávání dlouhý vzdělávací kurz MarkerCS pro pracovníky s mládeží. 

Pokud ho nezastihnete v kanceláři nebo na programu, můžete ho potkat v lese nebo v kavárně.

Lektorka všeobecné a selektivní primární prevence

Bc. Kateřina Ulejová

Je lektorkou primární prevence, studentkou oboru psychologie a frekventantkou terapeutického výcviku. Vystudovala původně obor zdravotnický záchranář a působila na anesteziologicko-resuscitačním oddělení a v domácí hospicové péči na pozici zdravotní sestry a krizové interventky. Aktivní zájem má v oblasti problematiky genderových nerovností a psychohygieny. 

Mimo práci ji potkáte nejčastěji naboso v přírodě se šálkem dobré kávy, v procesu vzdělávání na nejrůznějších kurzech a workshopech nebo pod dekou s kelímkem zmrzliny u Netflixu. 


Lektor všeobecné a selektivní primární prevence a vedoucí adaptačních a výjezdových kurzů  

Mgr. Vít Dvořák

Je lektorem primární prevence a výtvarným pedagogem s laickými zájmy v oblastech psychologie, psychoterapie, well beingu a světa asijských bojových umění i jógy. 


Externí lektorka všeobecné a selektivní primární prevence 

Mgr. Dominika Váňová

Je externí lektorkou primární prevence a adaptačních kurzů.

Vystudovala Pedagogiku volného času na Teologické fakultě v Českých Budějovicích. V roce 2019 po 7 letech ukončila práci zástupkyně vedoucího v NZDM Cross ve Strakonicích a v současné době působí na volné noze převážně jako volnočasový pedagog a lektor. V CEDU jako lektor prožitkových programů pro žákovské parlamenty. V Prevent99 jako vedoucí dobrovolnického centra, pedagog a vedoucí respitních pobytů pro děti v pěstounské péči. V alternativní škole Edubbaa jako vychovatelka v družině. V internetové kampani Zůstaň nad vlivem jako odborný konzultant. Pořádá příměstské tábory, hlídá a doučuje děti. Mimo práci ve svém oboru se věnuje pořádání kulturních a společenských akcí s občanským sdružením Sunshine cabaret.

Práce s dětmi a mládeží ji nadchla natolik, že mimo akademickou půdu se v tomto směru dále vzdělává jak v rámci českých kurzů, tak i mezinárodních tréninkových kurzů pro pracovníky s mládeží zaštítěných programem Erasmus+. Absolvovala také dvouletý výcvik Terapie zážitkem. 

Když zrovna nepracuje, toulá se s batohem na zádech a foťákem v ruce někde po světě, cvičí jógu a věnuje se seberozvoji.

Odborný ředitel, školitel, terapeut, konzultant, poradenský pracovník

Mgr. Štefan Schwarc

Je psychoterapeut, hypnoterapeut, kouč a školitel. Jeho cílová práce spočívá v individuální a skupinové práci s dospělými. Každoročně připravuje a školí mnoho tuzemských a mezinárodních kurzů, většinou na témata psychoterapie, dovednosti ve výchově nebo zážitková pedagogika a neformální vzdělávání. Je zakladatel spolku a odborný ředitel pro oblast prevence rizikového chování. 

Nejvíce je nadšený z tvořivých setkávání lidí, z inspirací, skupinové důvěry, vzájemnosti a osobního rozvoje lidí. 

Inspiruje jej vidět člověka, který zjistil, že cítí svůj dar života. 

Baví ho jeho rodina, sauna, hudba, příroda a vzdělávání se.