TÝM

předseda spolku, odborný a výkonný a odborný ředitel, školitel, terapeut, konzultant, poradenský pracovník

Mgr. Štefan Schwarc

Je psychoterapeut, hypnoterapeut, kouč a školitel. Jeho cílová práce spočívá v individuální a skupinové práci s dospělými. Každoročně připravuje a školí mnoho tuzemských a mezinárodních kurzů, většinou na témata psychoterapie, dovednosti ve výchově nebo zážitková pedagogika a neformální vzdělávání. V organizaci je předseda, zakladatel spolku, ale také odborný, výkonný ředitel pro oblast prevence rizikového chování.

Nejvíce je nadšený z tvořivých setkávání lidí, z inspirací, skupinové důvěry, vzájemnosti a osobního rozvoje lidí.

Inspiruje jej vidět člověka, který zjistil, že cítí svůj dar života.

Baví ho jeho rodina, sauna, hudba, příroda a vzdělávání se.

ředitelka programů prevence, adaptačních kurzů a dotačních projektů

V současnosti pro oblast projektů prevence zastupuje paní Mgr. Michaelu Častulíkovou pan Josef Hruška.

školitel, zástupce ředitelky programů prevence, lektor selektivní prevence

Josef Hruška

Je lektorem programů všeobecné prevence a adaptačních kurzů přes deset let. V současnosti se zaměřuje na programy selektivní prevence, vzdělávání pedagogů a přípravu nových lektorů. V DO SVĚTA je vedoucím lektorem vzdělávacích kurzů 80 a 250. Je absolventem výcviku KVP. V současné době je frekventantem výcviku v Institutu rodinných konstelací.

Mimo DO SVĚTA působí jako instruktor v Prázdninové škole Lipnice - Outward Bound ČR. Pokud ho nezastihnete v kanceláři nebo na programu, pravděpodobně na něj narazíte v lese, nebo na horách s rodinou a s krosnou na zádech.

lektorka prevence a vedoucí adaptačních kurzů

Mgr. Štěpánka Bláhová

Je lektorkou primární prevence a vedoucí adaptačních kurzů. Vystudovala učitelství psychologie a výchovy ke zdraví na JČU v ČB. „DO SVĚTA“ vyrazila už jako studentka VŠ, kde nasbírala zkušenosti a vědomosti z oblasti prevence. Pracovala také jako asistentka pedagoga nebo učitelka v MŠ.

Ráda se věnuje osobnímu rozvoji. Ať už četbou knih nebo účastí na kurzech. Nejvíce ji ovlivnil sebezkušenostní kurz zážitkové pedagogiky "4x4" a účast na mezigeneračním setkání žen „Mokoša“ od Prázdninové školy Lipnice.

Když nečte, ráda se věnuje sportu, kdy si nejvíce odpočine při cvičení powerjógy.


lektorka prevence

Mgr. Dominika Váňová

Je externí lektorkou primární prevence.


Na mateřské dovolené:

Bc. et Bc. Veronika Röhrerová