ON-LINE Ucho a PORADENSTVÍ

!!! Po dobu vyhlášené karantény Vám nabízíme on-line poradenství zdarma !!!

Proč to děláme?

Víme, že je několik celorepublikových linek a forem pomoci. My chceme nabídnout zejména pro náš region naši lokální pomoc.

Toto je naše reakce na náročnou situaci v ČR. Chceme přidat ruku k dílu. Vítejte!


CO to je?

 • je to laické vyslechnutí a odborné poradenství po internetu (on-line)
 • jde o video a audio setkání
 • pomoc v situacích, kdy se potřebujete vypovídat, krátce se o věcech radit, vyslechnout či jen sdílet svoje myšlenky (dobré i špatné) a můžete i ladit své nápady a záměry.
 • Trvá nejdéle 30 minut. Jedné osobě je poskytnuta maximálně 2x, a následně je doporučena návazná v regionu dostupná služba.
 • Je zdarma.
 • Je poskytována po dobu nouzového stavu v ČR.
 • Termín je domlouván se zájemcem individuálně prostřednictvím e-mailu.


Témata, na které se zaměřujeme:

 • psychohygiena
 • stres
 • plány do budoucna
 • sociální izolace, nuda, smutek a úzkost z "koronavirových věcí"
 • ztráta motivace
 • obtížné a konfliktní situace
 • jen tak se vypovídat


CO to není?


 • Toto není krizová linka! Nechceme suplovat práci profesionálních krizových linek a telefonických konzultantů.
 • Toto není právní poradna.
 • Toto není psychiatrická a psychoterapeutická pomoc! (V případě takové potřeby doporučujeme vyhledat odborníka.)
 • Toto poradenství nemá ráz zdravotnických ani sociálních služeb! (V případě takové potřeby doporučujeme vyhledat odborníka.)
 • Toto není non-stop linka 24 hodin denně, nemáme otevírací hodiny.
 • Toto není nárokovatelná aktivita.


JAK to funguje?

Vyberete si níže pracovníka, napíšete e-mail a my se vám ozveme, abychom společně domluvili den a čas on-line schůzky. Pracovník se s vámi již domluví na detailech propojení.


na co se připravit při on-line?

Zajistěte si pokud možno soukromí - může to být zavření dveří, nebo jen oznámení rodině. Ideální je, když vás nebudou rušit lidi, zvířata nebo třeba mobily.

Ověřte, že vám funguje internet 10 minut předem. Také je dobré vědět, zda někdo na společném připojení nestahuje vysoké objemy dat. V případě nevyhovujícího signálu čas od času vyvstane nutnost přesunout konzultaci flexibilně na jiný čas.

Pokud je v hovoru slyšet ozvěna, uberte hlasitost.

Výrazně doporučujeme sluchátka! Vytvoří vám bariéru na zvuky z okolí.

Rozhovor není možné nahrávat a to z důvodu bezpečí!

VYSLECHNOUT vás mohou:

Michaela Častulíková

Josef Hruška

Štefan schwarc

PSYCHOTERAPEUT, KOUČ

Petr Fulier

PSYCHOTERAPEUT, KOUČ

MUDr.František Matuška

Psychiatr, psychoterapeut

!!! Nabídka doktora Matušky je bohužel omezena a proto je možné domluvit si s ním pouze vámi hrazené konzultace, nebo pojišťovnou hrazené v případě psychiatrických služeb !!!

MUDr. František Matuška je garantem a supervizorem této nabídky poradenství a on-line uchu.

kontakt: matuska@hermesgroup.cz

web: www.hermesgroup.cz

tel: 603 223 510

ON-LINE ucho a poradenství probíhá v domluveném čase na tomto linku (pokud se s pracovníkem nedomluvíte jinak):

Kliněte na link. Nepotřebujete žádný software, pouze prohlížeč webu. Požádejte o vstup do místnosti, pokud je pracovník volný a přítomen, vpustí vás a tak se propojí vaše videa. Důležité je potvrdit, že budete používat kameru a mikrofon, až na vás vyskočí hláška vašeho internetového prohlížeče.

Etické a závěrečné prohlášení.

1) "Ucho" není a nemá být profesionální poradenstvím, je pouze lidským sdílením a nasloucháním druhému. Uživatelé "ucha" jsou svébytnými osobami a o jejich činech a myšlenkách my nerozhodujeme. "Ucho" je důvěrné a má limit, kterým je téma trestné činnosti, na kterou se vztahuje naše ohlašovací povinnost.

2) Naše nabídka je dobrovolná, nehrazená, a není zdravotnickým výkonem, sociální službou ani psychoterapií. Na poradenství se můžete domluvit pouze s odborníkem, v případě závažnějších problémů je třeba vyhledat dostupnou kontinuální péči.

3) Protože se vyskytujeme v prostoru internetu, nemůžeme ručit a neručíme za internetové bezpečí informací. Tím se liší on-line verze od osobní. V pracovně poradenském programu tato odpovědnost leží hodně na poskytovateli, ale v on-line verzi toto jednoduše nelze garantovat. Pokud je to pro vás překážkou, zvažte jinou formu pomoci než on-line.

4) Pořizování záznamu (nahrávání) ze setkání je důrazně zakázáno pro obě strany kontaktu.

5) Svým vstupem do on-line místnosti se oboustranně vzdáváme práva na záznam z poradenství a výhradně, závazně a oboustranně prohlašujeme, že setkání je důvěrné a nijak vědomě nezneužijeme informací, neshromažďujeme je, ani neskladujeme, a že neporušíme tento závazek. Dále volající prohlašuje, že je seznámen s rizikem úniku informací v internetovém prostředí, tj. v kontextu on-line setkání, a že za zneužití třetí stranou nenese organizace DO SVĚTA z.s. odpovědnost.

6) Naši pracovníci ctí Etický kodex spolku.


Pokud se potřebujete pouze informovat o této nabídce, volejte Mgr. Štefana Schwarce na 607 652 862 v pracovní dny, v čase 8:00-16:00.