Skupinová práce s dětmi II.stupně

Cesta hrdiny - žákovská skupina

Preventivní program pro II. stupeň ZŠ probíhá formou uzavřené skupiny po celý školní rok.

Anotace: Smyslem programu je dlouhodobá koncepční podpora žáků na jejich osobní hrdinské cestě školním životem. Každý žák pracuje na svém osobním hrdinském příběhu a ve skupině získá prostor sdílet jej nebo konzultovat s dalšími žáky. Program působí jako forma prevence napříč tématy rizikového chování a skrze koncept Cesty hrdiny chápe pobyt ve škole jako příležitost k osobnímu rozvoji žáků, podporu zdravého sebevědomí a jako podporu školního klimatu.

  • skupina je otevřená žákům 6. a 7. (resp. 8. a 9.) ročníků společně

  • konkrétní podoba realizace programu skupiny je domlouvána individuálně podle potřeb, možností a cílů objednatele

  • skupina by měla probíhat alespoň jednou měsíčně, po dobu 2 hodin

  • skupina je vedena dvěma lektory DO SVĚTA z.s.

Cena je domluvena dle možností a nastavení objednatele, zpravidla definována rozsahem hodin (2 000 Kč/hod.).

Chlapecké a dívčí skupiny

Preventivní program pro II. stupeň ZŠ probíhá formou uzavřené skupiny po celý školní rok.

Anotace: Chlapci a dívky mají svá témata. O řadě z nich se mnohem snáze mluví v uzavřené skupině s dalšími, kteří mají obdobné zkušenosti. V bezpečném a důvěrném prostředí. Může se jednat např. o témata mezilidských vztahů (dospívání, kamarádi ve třídě, chlapci vs. dívky, partnerství, vztah k dospělákům aj.), trávení volného času (on-line hry, YouTube, aktuální generační trendy aj.) a další, na které není během výuky prostor.

  • skupina je otevřená žákům 6. a 7. (resp. 8. a 9.) ročníků společně

  • skupiny jsou oddělené, reagujeme na odlišné potřeby a výchovné přístupy chlapců a dívek

  • skupina by měla probíhat alespoň jednou měsíčně, po dobu 2 hodin

  • skupina je vedena dvěma lektory DO SVĚTA z.s.

Cena je domluvena dle možností a nastavení objednatele, zpravidla definována rozsahem hodin (2 000 Kč/hod.).

Garant programu: Josef Hruška / hruska@dosveta.org / +420 776 177 039

!!! žádejte u svých zřizovatelů finance na prevenci po koronavirové karanténě u svých zřizovatelů !!!