Financování programů prevence

Ceny našich aktivit jsou určovány především rozsahem aktivit, jejich náročností a dotacemi v daném roce.

  1. V případě speciální objednávky či rozsáhlého programu má objednavatel většinou finanční prostředky pro daný rok a proto je domluvena aktuální, pro obě strany přijatelná cena. To je případ, kdy si škola programy hradí sama.

  2. V jiných případech jsou aktivity financovány z prostředků dotací (MŠMT, JčK aj.), které naše organizace obdržela. K čerpání těchto prostředků je nezbytná finanční spoluúčast školy, či příjemců programu (žáků, pedagogů, rodičů) a je tedy pro naše programy podmínkou. Přesto se nejedná o nijak závažné částky a spoluúčast se pohybuje mezi 10-30% (50 Kč/žák u VPP a 5.000 Kč/blok u SPP).