Další témata

Struktura výcviku:

Z nabízených témat:

osobní proces sebereflexe, změny a ukončování

    • zážitková pedagogika, reflexe, dramaturgie, učení, hra
    • psychoterapeutické přesahy z oblasti systemické na řešení zaměřené a kooperativní, konstruktivistické a narativní terapie a jejich přesahy a praktické využití
    • hypnotická mluva a pozitivní komunikace, imaginace a nehypnotický strategický přístup, práce s narací, a s technikami terapie zaměřenými na tělo