Přínos výcviku pro absolventy

osoba - osobní růst, osobní motivace, seberozvoj, vhled, vize, změny a jejich realizace, inspirace

pedagog, vychovatel, mentor, učitel – další profesní rozvoj, osobní motivace, rozvoj, skupinová a empatická praxe, změny, vedení, provázení, seberegulace, terapeutické nástroje pro pedagogickou praxi a inspirace, MŠMT akreditovaný výcvik.

terapeut, psycholog, kouč, systemický terapeut, skupinový terapeut, psychiatr – inspirace, osobní motivace, tréning technik, doplňující zážitek „analytické“ sebezkušenosti, zážitkové prozkoumání a práce s osobními hranicemi a citlivými tématy, pokračování rozvoje, sebepoznání, nástroje pro skupinovou a individuální práci, prostor pro sebe, prostor pro supervizní vhled do vlastní práce a témat, MŠMT akreditovaný výcvik

sociální pracovník, vedoucí skupin dětí, dospělých a ostatní pomáhající profese – další nestandardní profesionální rozvoj, posílení strategických výchovných technik a myšlení, komunikační dovednosti, inspirace v zážitkové oblasti, posílení schopností terapeutických intervencí a technik, seberozvoj – reflexe, prostor pro sebe, MŠMT akreditovaný výcvik

Absolvent tohoto výcviku je ten, kdo obecně:

  • prošel dvouletou sebezkušeností ve skupinově realizované terapii a v zážitkové pedagogice
  • prošel reflexí svých profesně slabých míst, posílil v technikách práce se sebou
  • má kompetence k zásadním technikám z oblasti terapie a zážitkové pedagogiky
  • posílil dovednosti, vést lidi individuálně a skupinově
  • pracuje s prožitkem a zážitkovou pedagogikou jako s nástrojem k pomáhání či pomoci
  • je schopen prezentovat a vést aktivitu
  • má vlastní žité aplikace, vytváří vlastní aktivity
  • využívá reflexe a supervize jako poradního nástroje ke své práci

Detailněji:

  • lépe se zná, prozkoumal svá problémová nastavení a témata, má nástroje na proměny ve svém životě a umí lépe řídit osobní změny
  • chápe lépe sebe, svoji minulost a aktivně pracuje a vytváří svoji budoucnost, prozkoumal svá problémová nastavení a témata
  • zažil zranitelnost, bezpečí, vzájemnost, má dovednosti z oblasti relaxací, a plnosti života, pracoval se spirituálním kontextem, dokončení „unfinished bussiness“, přechody, činy, rituály - fenomenologicky a v ZP
  • z hlediska prožitku a zážitkové pedagogiky pracoval s metaforou výstupů her a technik v kontextu já a já /já a ty/ já a skupina
  • teoreticky se vzdělal v konceptech pomáhání, terapie a zážitkové pedagogiky
  • posílil své schopnosti vést skupiny lidí v intimních, pomáhajících, změnových procesech či terapeutickém kontextu
  • rozvinul své rétorické a sebe-prezentační schopnosti pro práci s lidmi
  • zná metodu terapie zážitkem - zažil, prozkoumal a natrénoval a umí tuto metodu realizovat / zná zážitkovou pedagogiku a její možnosti např. v pomáhající praxi, je schopný vést zážitkovou techniku v zadaném kontextu
  • umí tvořivě pracovat s jednotlivce v situací, které vyžadují strategii či akci
  • má dovednosti z oblasti relaxací, a plnosti života
  • prohloubil a trénoval techniky práce v konceptech systemicky orientovaných, strategických a na řešení zaměřených přístupů a lépe pracuje v konstruktivistických modelech, zároveň měl možnost pracovat s analytickým konceptem a spirituálními přesahy
  • umí vytvářet vlastní cílené jedinečné aktivity, činy, techniky, hry atd.
  • zná praktické techniky z terapie a zážitkové pedagogiky. Témata, se kterými budeme pracovat jsou: pomáhání, mentoring, facilitace, hypnóza, NLP, Hero’s Journey, council, komunikace, na změnu zaměřená práce, psychoterapie, rituál, zážitek, terapie zážitkem, aspekty spirituální práce, zážitková pedagogika atd, těžiště témat částečně ovlivní potřeby skupiny.
  • zažil sílu procesu ve skupině, pojmenuje to a vyzkouší
  • prožil dvouletou sebezkušenost ve výcviku v terapeutickém, intimním kontextu v různých zátěžových místech výcviku.
  • hlouběji se poznával a reflektoval svoji profesní a osobní realitu.
  • doplnil a posílil své profesní terapeutické nebo pedagogické portfolio o sebezkušenost v práci na osobních tématech