Šikana I a II

Akreditace: MSMT-13784/2021-2-441

Tento kurz je zaměřený na rozšíření teoretických i praktických poznatků pedagoga o tématu šikany. Účastníci doplní svoje dosavadní zkušenosti a znalosti a posílí je o nové informace. Kurz Šikana zpracovává všechny podstatné jevy související s agresivitou, šikanou a kyberšikanou. Učí postupy zvládání šikany, diagnostické a sociometrické dovednosti, neformální přístup k zvládání šikany, způsoby spolupráce pedagogického sboru, práci s rodiči atd. Kurz obsahuje jen zlomek teorie, využívá kazuistik a zkušeností frekventantů, má ambici prohlubovat znalosti, postoje a dovednosti, je plný aktivit a her, motivačních videí, dotazníků, aplikovatelných zvládacích technik, diskusí a nácviků.

Kurz Šikana je 12 hodinový, jako akreditované DVPP, ale jeho délku lze přizpůsobit vašim potřebám.

Kurz je určen pedagogickým sborům, pracovním týmům, a dalším skupinám. Podmínky kurzu jsou dojednávány individuálně s objednatelem. Místem konání jsou prostory objednatele nebo pracoviště DO SVĚTA z.s.

Cena kurzu:

18.000 Kč

Odborný garant a kontaktní osoba:

Mgr. Štefan Schwarc, 607 652 862, stefan@dosveta.org

PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE IHNED ZDE: přihláška