Cílená zpětná vazba

Kurz pro pedagogické sbory a pracovní kolektivy (není DVPP)

Možná znáte ty situace, kdy vidíte, co je špatně a hledáte možnost jak to říct tak, aby to bylo vyslyšeno a situace měla šanci na změnu? Zajímá vás jak používat zpětnou vazbu jako respektující, rozvíjejí, profesní komunikační nástroj? Tomu je věnován právě tento kurz. V něm se můžete seznámit s cílem a kvalitou této dovednosti. Vyzkoušíte si jak a kdy ji používat. Zároveň se můžete naučit jak se vyvarovat chyb, které vytvářejí konflikty.

Kurz je zaměřený na posílení kompetencí pedagoga v kolegiální práci, ale i v práci s dětmi. Rozšiřuje znalosti v oblasti komunikace a zpětné vazby, reflexe a zdravé asertivity. Dále kurz pomáhá rozvíjet dovednosti, které napomáhají kolegiálnímu, podpůrnému pracovnímu prostředí.

Kurz je určen pedagogům a pedagogickým sborům či jiným pracovním kolektivům. Kurz je 8 hodinový.

Nabízené tematické okruhy:

komunikace, zpětná vazba, konflikt, reflexe, Kolbův cyklus učení, cílená zpětná vazba, osobní rozvoj


Místo konání:

Prostory objednatele nebo pracoviště DO SVĚTA z.s.

Cena kurzu:

12.000 Kč


Odborný garant a kontaktní osoba:

Josef Hruška, 725 373 864, hruska@dosveta.org

Leták ke stažení: