Dítě s poruchou citové vazby ve škole

Akreditace MŠMT : MSMT- 13169/2022-2-475 

 

PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE IHNED ZDE: přihláška

Cílem kurzu je pomoci pedagogům porozumět příčinám a principům chování dětí s poruchou citové vazby (attachmentu), tedy dětí, které byly v útlém dětství zanedbávány, zneužívány, nebo jejichž potřeby nebyly a nejsou v rodině správně naplňovány.

Určité poruchy s utvářením citové vazby má v naší populaci cca 40% lidí.  Asi 10% dětí má natolik vážné problémy, že jejich výuka v běžném školním kolektivu bez odborného přístupu je téměř nemožná. Takové dítě zpravidla není schopné obstát při běžné výuce, má problémy přijímat autoritu, vyrušuje, může být agresivní, neprospívá ve výuce, strhává na sebe pozornost učitele. Tyto děti navíc nereagují na obvyklé výchovné postupy a jejich chování se jeví jako nevypočitatelné a nepochopitelné.  Tento problém se týká naprosté většiny dětí v náhradní rodinné péči (pěstounská péče, adopce) a zároveň mnoha dětí, které zažily různá traumata (násilí v rodině, nehody, rozvody) apod. 

Cílem kurzu je předat pedagogům dostatek informací o možných příčinách nevhodného a nepochopitelného chování některých dětí, informace o důsledcích nesprávné péče na vývoj dítěte (zejména na jeho mozek), jeho chování a schopnost učit se. Také chceme ukázat pedagogům základní principy, jak k těmto dětem účinně přistupovat a jak jejich chování zvládat.


Nabízené tematické okruhy: 

Teorie citové vazby, základní výzkumná východiska, typy citové vazby a základní příčiny vzniku poruch; dopady, důsledky nenaplňování potřeb dítěte, zanedbávání nebo týrání; změny ve vývoji mozku a ovlivnění chování a schopnost učit se; důsledky poruch citové vazby v chování dítěte, projevy se zaměřením na pedagogický kontext, kontext asistente či učitele v mateřské nebo základní škole; základní principy práce s dětmi s poruchou citové vazby a využití informací k úspěšnější práci s dětmi s touto poruchou.

Kurzy jsou určeny pracovním týmům, pedagogickým sborům a dalším skupinám. Podmínky kurzů jsou dojednávány individuálně s objednatelem. 

Metody: 

Přednáška, interaktivní prezentace, kazuistická práce, diskuse, videoukázky, cvičení ve skupinách.


Kurz je 8 hodinový, ale jeho délku lze přizpůsobit vašim potřebám.

Místo konání:

Prostory objednatele (škola, školící prostor, nebo pracoviště DO SVĚTA z.s.

Cena kurzu:

cena pro pracovní tým 16.000,- Kč 

Lektor: 

Mgr. Anna Němcová, vedoucí Centra pro podporu pěstounských rodin Prevent 99, psychoterapeutka a lektorka

Kontaktní osoba:

Josef Hruška, 725 373 864, hruska@dosveta.org

PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE IHNED ZDE: přihláška

Leták ke stažení: