Drogy a závislosti

Akreditace: MSMT-13784/2021-2-441

Nabízíme vám kurz zaměřený na rozšíření teoretických i praktických poznatků pedagoga o tématu drog a drogových závislostí. Účastníci prohloubí svoje dosavadní zkušenosti a znalosti a posílí je o nové informace. Kurz Drogy a závislosti učí o všech podstatných jevech z oblasti legálních návykových látek a nelátkových závislostí. Dále se zabývá nelegálními látkami a drogovými závislostmi včetně zkušeností ze školního prostředí. Kurz obsahuje jen zlomek teorie, využívá kazuistik a zkušeností frekventantů, má ambici prohlubovat znalosti, postoje a dovednosti, je plný aktivit a her, motivačních videí, dotazníků, aplikovatelných zvládacích technik, diskusí a nácviků. 

Kurz Drogy a závislosti je 12 hodinový, jako akreditované DVPP, ale jeho délku lze přizpůsobit vašim potřebám.

Kurzy jsou určeny pedagogickým sborům, pracovním týmům, a dalším skupinám. Podmínky kurzů jsou dojednávány individuálně s objednatelem. Místem konání jsou prostory objednatele nebo pracoviště DO SVĚTA z.s.

Cena kurzu:

18.000 Kč

Odborný garant a kontaktní osoba:

Mgr. Štefan Schwarc, 607 652 862, stefan@dosveta.org

 PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE IHNED ZDE: přihláška