Hranice a konflikt

Akreditace: MSMT-13784/2021-2-441

Hranice a konflikt jsou metaforou z oblasti „válek a bojů“. Přirozené, klidné a trpělivé pedagogické srdce se opírá o dobrou znalost vlastních hranic, hranic žáků a kolegů. Nekonfliktnost učitele pochází právě z vědomí vlastních hranic a citlivosti k nim stejně jako k hranicím svých bližních. Pojďte s námi prozkoumat témata své konfliktnosti a svých hranic v jedinečném kurzu Hranice a konflikt v pedagogické profesi. Budeme objevovat téma konfliktů, agrese, způsobů zvládání vzteku a způsobů zvládání konfliktů. Vše se zaměřením na pedagogickou praxi a praxi v manažerských rolích. Kurz je jen málo teoretický, více sebereflektivní, plný aktivit a her, motivačních videí, příkladů a kazuistik, diskusí a nácviků. 

Kurz je 12 hodinový, jako akreditované DVPP, ale jeho délku lze přizpůsobit vašim potřebám. 

Nabízené tematické okruhy:

Teorie konfliktu, typologie konfliktu, konfliktní styly, konfliktní kazuistiky ze škol, osobní hranice, profesionální hranice, pedagogická práce na osobní a profesionální úrovni, principy osobní práce s konfliktem a agresivitou včetně zvládání vzteku. 

Místo konání:

Prostory objednatele nebo pracoviště DO SVĚTA z.s.

Cena kurzu pro pracovní kolektiv (pedagogický sbor, tým atp.):

21 000 Kč

Odborný garant a kontaktní osoba: 

Mgr. Štefan Schwarc, 607 652 862,  stefan@dosveta.org

Přihlásit se můžete ihned zde: přihláška