Krizová intervence ve škole

Kurz Krizová intervence ve škole je určen pedagogickým sborům (není DVPP)

Krize doma, ve škole, v pedagogickém sboru či ve třídě? Znáte z praxe ty těžké situace, kdy je dítě v krizi? Někdy se třese, jindy pláče nebo vnímáte, že něco není v pořádku a nevíte, jak pomoci? Znáte ty okamžiky, kdy přijde rodič či kolega do školy, a vy víte, že za jeho prosbou o radu či o pomoc se skrývají momenty vlastní krize?

Máte tušení jak pomoci sobě či druhému? Napadá vás otázka, jestli právě vy můžete být těmi, co pomůžou? Myslíte si, že je potřeba člověk školený nebo vnímáte paralelu s první pomocí, kdy lékař je až ten „druhý“ a vy můžete být tou první pomocí.

V tomto kurzu máte příležitost přijít blíže k tématu krizové intervence, a to nejen ve školním kontextu. Dostanete možnost poznat skrze vlastní zdroje krizi z různých úhlů pohledu. Můžete si vyzkoušet vedení rozhovorů a trénovat, jak na „ni“. Cílem kurzu je nalézt vlastní zdroje, vytvořit si síť záchytných služeb či kontaktů a ukázat základní principy krizové intervence především při vedení rozhovoru. Je snad něco lepšího než podpořit jistotu v sebe, v tomto těžkém tématu?

Kurz je zaměřený na rozvoj znalostí a podporu kompetencí plošně u celého pedagogického sboru, nebo jiného pracovního kolektivu.

Kurz je určen pedagogům a pedagogickým sborům či jiným pracovním kolektivům. Kurz je 8 hodinový.

Nabízené tematické okruhy: krizová intervence, krize, pomoc a podpora, psychohygiena, síť služeb, vedení rozhovoru a práce s kazuistikami.

Nabízené tematické okruhy:

krizová intervence, krize, pomoc, pravidla, chyby, práce s kazuistikami


Místo konání:

Prostory objednatele nebo pracoviště DO SVĚTA z.s.

Cena kurzu:

12.000 Kč


Odborný garant a kontaktní osoba:

Mgr. Michaela Častulíková, 601367520, castulikova@dosveta.org

Leták ke stažení: