PODPORA Učitelům

školení pro učitele a pedagogické sbory

Nabízíme Vám podporu v podobě vzdělávání. Vybrali jsme ta témata, která jsou aktuální k situaci nouzového stavu, určená jako podpora zvládání jeho dopadů, podpora do změn a nového začátku ve škole. (označené jako DVPP si také můžete objednat v rámci šablon).

 • Hranice a konflikt - Dvoudenní kurz, kde se zaměříme na teorii konfliktu, konfliktní styly učitelů, konfliktní kazuistiky, osobní a profesionální hranice, principy práce s konfliktem a agresivitou, techniky zvládání vzteku, vnitřní klid a seberegulace, psychohygiena. Zaměříme se na konfliktní místa, řekneme si možnosti a nacvičíme cesty, jak jimi projít.


 • Komunikace s rodiči - dvoudenní diskusní a nácvikový kurz. Zaměříme se na využití vašich případů a zkušeností. Vneseme strategii do pozitivně orientované komunikace s rodiči. Ukážeme si jak vést komunikaci ke spolupráci a úspěchu, nikoliv ke konfliktu. Nabídneme vám praktickou komunikac Watzlawicka, mocenské hry v komunikaci, hypnotická a sugestivní mluva, práci s neverbálním prostorem a na řešení orientovaný přístup. Jako aktuální podtéma nabízíme vedení a organizace třídních schůzek.

 • Vedení třídnických hodin - (DVPP) - V kurzu se dozvíte se a vyzkoušíte si základní techniky a principy vedení třídnických hodin. Soustředit se budeme na jejich pozitivní nastavení a maximální oboustranné využití. Zaměříme se na využitelnost dovednosti vést třídnickou hodinu i jako formu vyučování při menším počtu dětí ve třídě.

 • Systémy porad - dvoudenní kurz, kde se naučíme jak se radit, jak dělat porady, jak vytěžit z dovedností a zkušeností celého sboru co nejvíce. Můžeme to školit ředitele a management, nebo sbor. Budeme se učit reflexi a cílené zpětné vazbě, sdílení a poradám ve dvojici, čtveřici, fokusní skupině, celém sboru, vedení pracovních porad se zaměřením na výstupy a proces společné tvorby, práci v kruhu, projdete si bálintovskou a councilovou skupinou. Můžeme se s vámi zaměřit na týmové hledání řešení ve specifických situacích, například konkrétní náročné kazuistiky, které sdílíte.


Facilitace třídních schůzek

První třídní schůzky v září mohou být náročné. Jak se připravit na kvalitní třídní schůzku po půl roce? Jak ji dobře zacílit, jak ji udělat pro rodiče nekonfliktní a partnerskou?

Pokud s tímto tématem chce pedagogický sbor pracovat, chce se připravit, je možné si u nás toto školení objednat.

Témata školení jsou např:

 • organizace prostoru třídní schůzky

 • příprava učitele a cílení třídní schůzky

 • pozitivně orientovaný přístup v chování a mluvě učitele

 • prevence "problémového" návratu do běžné spolupráce učitele a rodiče

 • příprava a nastavení postupu prvních třídních schůzek ve škole

 • organizace třídní schůzky se zaměřením na kolaborativní a proaktivní nastavení aktérů

 • strategický přístup v kontextu třídních schůzek

Dojednáme to, kontaktujte nás !

Garant programu: Mgr. Štefan Schwarc +420 607 652 862/ dosveta@dosveta.org

!!! ŠAblony !!!

využijte našich akreditovaných školení v rámci vámi realizovaných šablon !!!

!!! Nebo žádejte finance na potřeby vašich pedagogů po karanténě u svých zřizovatelů !!!