Setkání ředitelů

Dojednáme to, kontaktujte nás !

Mgr. Štefan Schwarc +420 607 652 862/ dosveta@dosveta.org


!!! dokud je to "žhavé" ještě před prázdninami !!!

Setkání ředitelů, managementu škol

Cílem je podpořit a uskutečnit (facilitovat) proces plánování, bilance a analýzy změn ve škole, sdílení a výměny dobré praxe, sdílení novinek, zkušeností, překvapivých situací a společné hledání řešení. Ideální je setkání nejen s řediteli ale i s managementem škol.

Cílem setkání je bilance dopadů, analýza situace s vysledováním silných a slabých stránek, výzev, nových věcí a příležitostí mezi vedením škol. Reflexe procesů a postupů ve školách, využití nápadů a dobré praxe ostatních kolegů. Cílem je také networking managementu škol.

Setkání ředitelů s námi může uspořádat např. zřizovatel, MAS a další organizátoři.

Detailní zakázku vytváříme spolu s vámi a proces facilitujeme, organizujeme tak, aby každý měl své inspirace, výstupy, návody a plány. V případě jednodenního procesu můžete počítat s těmito pracovními bloky:

  • bilance, analýza procesu karanténního provozu škol,

  • výstupy a dopady "krize", pozitivní reflexe

  • přenesu si, překvapení, potěšení, přemýšlení

  • sdílení dobré praxe, co se povedlo, co bylo nové, inspirace a nápady (přenesu si, překvapilo mě, potěšilo, přemýšlím o)

  • definování náročných oblastí, nápady a příležitosti

  • plánování potřeb pro jednotlivé oblasti a opatření škol

  • spouštění a facilitování plánovacích a poradních procesů školy

  • dobré starty na škole, první porady sboru a první třídní schůzky, organizace výuky po půl roční odmlce, náročné případy, rozdíly mezi učiteli, příprava do budoucna

Prostory: Spolu s objednatelem domlouváme místo konání tak, abychom měli možnost pracovat i v oddělených skupinkách.

Počet účastníků: 4-30 osob

Školitel - facilitátor: Mgr. Štefan Schwarc

Cena realizace setkání: 20 000,- Kč (+ ? cena za občerstvení a prostory)

Přibližná struktura setkání:

V prvním setkání má jít zejména o procesování: BILANCE - ANALÝZY - DOPADY - VYTYČENÍ OBLASTÍ A POTŘEB - DOBRÁ PRAXE, NÁPADY, INSPIRACE a NETWORKING

V druhém setkání má jít zejména o procesování: KONKRETIZACE POTŘEB, PRECIZOVÁNÍ A PRIORIZACE CÍLŮ, DOŠKOLENÍ PRO KONKRÉTNÍ OBLASTI

Nabídka harmonogramu:

8:00 - 9:00 potřeby účastníků, způsob a metody společné práce, dotazy

9:00 - 10:30 analýza stavu - diskusní swot

10:30 - 10:50 coffebreak

10:50 - 12:30 náročná, riziková místa, slabé stránky a hrozby

12:30- 13:30 oběd

13:30 - 15:00 definice oblastí potřeb, specifikace potřeb a zdrojů, příležitostí, nápady a inspirace

15:00 závěr - výstupy a potřeby do budoucna, zhodnocení setkání