Prevence rizik komunikačních médií a pornografie

Akreditace MŠMT : MSMT- 1093/2020-4-40

Kurz pro jednotlivce a pedagogické sbory a pracovní kolektivy

Anotace: Cílem kurzu je pomoci pedagogům porozumět tématu rizik internetu vzhledem k mediálním službám, jako jsou Google, Facebook, Youtube, dále oblasti dostupné pornografie a tabuizované závislosti na pornografii u mladistvých, dále oblasti rizik on-line hraní v kontextu generačních rozdílů. Především z pohledu změn chování a vnímání mladé generace. Současná doba je specifická tím, že je část našich životů propojena s moderními technologiemi. Především s internetem (ať již skrze PC, či častěji přes chytré telefony). Existuje již řada studií, které poukazují na to, jaký a jak významný mají tyto technologie vliv na mozek a myšlení člověka na motivační části na paměťové a učební oblasti rozvoje dítěte. Obzvláštně u dětí, kde se teprve struktura mozku a jeho neuronová síť tvoří. Tudíž je vliv moderních technologií na jejich mozek výraznější než u lidí starší generací, tj. včetně generací působících pedagogických pracovníků. Zároveň je cílem upozornit, že firmy Facebook, Youtube, Google a porno průmysl této oblasti využívají pro svůj obchod. S tím, že všechny tyto služby jsou vysoce sofistikované a jejich dopad se projevuje i v běžném životě. Systém těchto služeb je záměrně zaměřen na centrum odměn, které poté mohou výrazně snižovat i zájem o studium, protože není pro studenty "zábavný" a ve srovnání s technologií je pro ně nezajímavý. Cílem tohoto kurzu je tedy informovat o možných dopadech a to, jak na žáky, tak na nás samotné. Vědomě, umět pracovat s těmito tématy a umět jejich vliv vnímat i ve školním kolektivu.


Klíčová slova: biologické mozkové změny, poruchy, problémy, pornografie, moderní vztahy, generační rozdíly, rizika spojená s internetem a pornografií.

Kurz je určen pedagogům a pedagogickým sborům či jiným pracovním kolektivům. Kurz je 6 hodinový.

Místo konání:

Prostory objednatele nebo pracoviště DO SVĚTA z.s.

Kdy: na objednávku

Účastnický poplatek:

1000 Kč (cena pro celý pedagogický sbor, nebo kolektiv 15 000,-Kč)

Lektor:

Mgr. Štefan Schwarc

Odborný garant a kontaktní osoba:

Mgr. Štefan Schwarc, 607 652 862, dosveta@dosveta.org

PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE IHNED ZDE: přihláška