Strategické přístupy

Akreditace: MSMT-13784/2021-2-441

Tento jedinečný kurz je zaměřený na rozšíření vašich výchovných a vzdělávacích technik a strategiípři práci s problémovými jedinci a skupinami. Účastníci tohoto kurzu objeví výhody a slabiny různých výchovných stylů, tj. strategických způsobů práce, a to zejména při vzdělávání a výchově jedinců s problémy nebo všech, kteří potřebují najít jedinečné řešení či přístup.

Kurz je 12 hodinový (12 vyuč., nebo 9 hodin), jako akreditované DVPP.

Nabízené tematické okruhy

Zvládání odporu, vzdoru a mocenského chování; Strategická podpora a řešení problémů ve skupině nebo s jednotlivci; Terapeutický přístup v pedagogické praxi; Dostupné komunikační strategie, strategické modely, nehypnotické pedagogické strategie; Práce s kazuistikami a nácvik technik.


Kurzy jsou určeny pracovním týmům, pedagogickým sborům a dalším skupinám. Podmínky kurzů jsou dojednávány individuálně s objednatelem.


Místo konání:

Prostory objednatele nebo pracoviště DO SVĚTA z.s.


Cena kurzu:

20.000 Kč.

Kurzovné jednotlivce v případě individuální domluvy: 2.400 Kč


Odborný garant a kontaktní osoba:

Mgr. Štefan Schwarc, 607 652 862, stefan@dosveta.org

PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE IHNED ZDE: přihláška

Leták ke stažení: