Strategické přístupy

Akreditace: MSMT-15635/2018-2-454

Tento jedinečný kurz je zaměřený na rozšíření vašich výchovných a vzdělávacích technik a strategiípři práci s problémovými jedinci a skupinami. Účastníci tohoto kurzu objeví výhody a slabiny různých výchovných stylů, tj. strategických způsobů práce, a to zejména při vzdělávání a výchově jedinců s problémy nebo všech, kteří potřebují najít jedinečné řešení či přístup.

Kurz je 12 hodinový, jako akreditované DVPP, ale jeho délku lze přizpůsobit vašim potřebám.

aktuálně

otevřen nový termín kurzu!!!

28.11.2019

od 8:00 - 18:00

Nabízené tematické okruhy

Zvládání odporu, vzdoru a mocenského chování; Strategická podpora a řešení problémů ve skupině nebo s jednotlivci; Terapeutický přístup v pedagogické praxi; Dostupné komunikační strategie, strategické modely, nehypnotické pedagogické strategie; Práce s kazuistikami a nácvik technik.


Kurzy jsou určeny pracovním týmům, pedagogickým sborům a dalším skupinám. Podmínky kurzů jsou dojednávány individuálně s objednatelem.


Místo konání:

Prostory objednatele nebo pracoviště DO SVĚTA z.s.


Cena kurzu:

20.000 Kč.

Kurzovné jednotlivce v případě individuální domluvy: 2.400 Kč


Odborný garant a kontaktní osoba:

Mgr. Štefan Schwarc, 607 652 862, stefan@dosveta.org

PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE IHNED ZDE: přihláška

Leták ke stažení: