Strategické přístupy

Akreditace: MSMT-13784/2021-2-441

Tento jedinečný kurz je zaměřený na rozšíření vašich výchovných a vzdělávacích technik a strategiípři práci s problémovými jedinci a skupinami. Účastníci tohoto kurzu objeví výhody a slabiny různých výchovných stylů, tj. strategických způsobů práce, a to zejména při vzdělávání a výchově jedinců s problémy nebo všech, kteří potřebují najít jedinečné řešení či přístup. 

Kurz je 12 hodinový (12 vyuč., nebo 9 hodin), jako akreditované DVPP.

Nabízené tematické okruhy

Zvládání odporu, vzdoru a mocenského chování; Strategická podpora a řešení problémů ve skupině nebo s jednotlivci; Terapeutický přístup v pedagogické praxi; Dostupné komunikační strategie, strategické modely, nehypnotické pedagogické strategie; Práce s kazuistikami a nácvik technik.


Kurzy jsou určeny pracovním týmům, pedagogickým sborům a dalším skupinám. Podmínky kurzů jsou dojednávány individuálně s objednatelem. 


Místo konání:

Prostory objednatele nebo pracoviště DO SVĚTA z.s.

Cena kurzu:

23.000 Kč.

Odborný garant a kontaktní osoba: 

Mgr. Štefan Schwarc, 607 652 862,  stefan@dosveta.org

PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE IHNED ZDE: přihláška