Systémy porad 

(starý název Way of council)

Akreditace MŠMT : MSMT- 8437/2023-1-268 

Cílem tohoto kurzu je pomoci pedagogům nastartovat dobré komunikační a participační procesy v jejich pedagogických sborech. Skutečně ovlivnit postoje učitelů ke kolaborativnímu, participativnímu přístupu v učitelském kolektivu.   

Cílem je také pomoci začít aktivně spolupracovat a naučit je využívat potenciál znalostí a dovedností všech jednotlivců v učitelském sboru.  Dále rozšíření dovedností a znalostí v oblastech jako: učení skrze reflexi, zpětná vazba, komunikace – konflikt, konflikt management, profesionální zranitelnost, žádost o pomoc, kruhu porad, Balintovská skupina, skupinová supervize. 

 Tento kurz reaguje zejména na nevyřčenou, ale zjevnou potřebu učitelů využívat a maximálně těžit z kolegiality, znalostí ostatních. Potřebu umět si říci o pomoc , podporu a konzultaci a to jak v malé skupince tak v celém sboru. Pomoci zažít že to má smysl.

 Cílem tohoto kurzu je rozšířit znalosti, dovednosti a postoje učitelů o teorii a sebezkušenost v programu. Tématem bloku je: Teorie sdílení v kruhu, aplikovaný rozměr pro školní práci, dimenzování reflektivního procesu v učení s dětmi, nastavení pro účinný reflektivní učební proces, teorie a sebezkušenost ukázka párové konzultace, fokusní skupiny, Supervize, Balintovské skupiny, kruhu porad – prožitkové (hlubší) zaměření a jeho aplikace. 

Důležité upozornění:

Vážení zájemci, dostalo se nám podnětné zpětné vazby na název našeho kurzu, který by mohl být zavádějící a pod kterým je kurz akreditován tj. Way of council. Zjistili jsme, že tento název je čím dál tím víc spojen s autory a knihou Cesta poradního kruhu. Tito autoři se velmi snaží o precizaci techniky a její ochranu pomocí autorských školení lektorů a definici ochranné známky či značky a mají "way of council", "council" a "poradní kruh" za definovaný termín. 

Naše cíle pro tento kurz jsou úplně jiné! Kurz je zaměřen na rozvoj schopnosti se radit v pracovním, zejména pedagogickém kolektivu, individuálně, v malých skupinkách, kazuisticky i tematicky. Pokud hledáte metodu a souhrn znalostí a dovedností spojených s "Cesta poradního kruhu alias Way of council" musíte je vyhledat jinde, toto není obsahem kurzu. Nechceme a nemáme mandát ke školení v zmíněném uceleném systému The Way of council - Cesta poradního kruhu. 

Měníme tedy název, abychom nemátli a změníme jej v dohledné době i v re-akreditačním řízení s názvem novým tj. Systémy porad. Ukázka radění se v kruhu (viz slovo rada-council, poradce-councelor) je dále menší programovou součástí našeho kurzu s cílem prožít kruh, komunitu, ticho, zvláštní oduševnělý styl otevřené komunikace s minimem pravidel. 

Jednoduše: Tento kurz není a nemá být spojován s tréninky "Jack Zimmerman, Virginia Coyle: Cesta poradního kruhu - The Way of council"!

Aplikované metody:

prezentace, diskuse, sebezkušenost, kazuistická skupinová a duální práce, zážitková pedagogika.

Kurz je 12 hodinový, ale jeho délku lze přizpůsobit vašim potřebám.

Místo konání:

Prostory objednatele nebo pracoviště DO SVĚTA z.s.

Cena kurzu:

25.000 Kč

Odborný garant a kontaktní osoba:

Mgr. Štefan Schwarc, 607 652 862, stefan@dosveta.org

PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE IHNED ZDE: přihláška